จอของโน้ตบุ๊คจะใช้จอแบบ LCD (Liquid Crystal Display) เป็นจอที่มีคุณภาพดีกว่าจอที่ ใช้กับเครื่องพีซี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจอแบบ CRT ไม่มีการแผ่รังสีจากหน้าจอ ภาพสว่าง คมชัด
จอภาพของโน้ตบุ๊คอาจแบ่งเป็น 2 แบบ คือ Passive-Matrix เป็นจอแบบเก่า จะมีใช้ใน โน้ตบุ๊ครุ่นเก่าๆ โน้ตบุ๊คที่ใช้จอแบบนี้จะมีราคาถูกกว่ารุ่นที่ใช้จอแบบ TFT ซึ่งจะระบุลักษณะของจอ เป็น 2 แบบ DSTN หรือ HGA ก็แสดงว่าเป็นจอแบบ Passive และจอแบบ Active-Matrix หรือ TFT ซึ่งเป็นจอสำหรับโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่หรือที่ วางขายกันในปัจจุบัน ให้ภาพที่คมชัด สบายตากว่าแบบ DSTN

 

จอแบบ TFT แบบต่างๆ

จอแบบ TFT อาจเรียกชื่อตามความละเอียดที่สามารถกำหนดได้เช่น
VGA TFT เป็นจอที่สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 640 x 480 Pixels
SVGA TFT เป็นจอที่สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 800 x 600 Pixels
XGA TFT เป็นจอที่สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 1024 x 768 Pixels
SXGA TFT เป็นจอที่สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 1400 x 1050 Pixels
UXGA TFT เป็นจอที่สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุด 1600 x 1200 Pixels

จอไวด์สกรีน

โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ บางแบบจะใช้จอแบบ Wide Screen จอกว้างกว่า

การจัดขนาดจอภาพ

การวัดขนาดของจอจะวัดในแนวทแยงมุมดังภาพ
ข้อควรระวังในการเลือกซื้อจอ

- ถ้าเปิดเครื่องแล้วจอมีลักษณะเป็นเส้นๆ บางทีก็ไม่ปรากฏภาพบนหน้าจอ สาเหตุส่วนใหญ่ จะเป็นที่สายแพร์เชื่อมต่อเมนบอร์ดกับตัวจอภาพ สายแพร์อาจชำรุด เมื่อนำโน้ตบุ๊คไปตรวจเช็ค บางร้านก็มั่วนิ่มบอกว่าจอเราเสีย ก็ต้องระวังให้ดี อาจเสียค่าซ่อมเป็นพันซึ่งบางทีก็เป็นที่ขอบหุ้มจอ ภาพ ไปทับสายแพร์ทำให้มีปัญหาก็ได้ ต้องลองขยับ
- จุดเสียบนจอภาพหรือ Dead Pixel หรือ Bad Pixel เป็นจุดสีบนจอภาพที่มีปัญหา ให้ปรับ หน้าจอให้เป็นสีดำ โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่หน้าจอคลิกแท็ป Appearance คลิกเลือกสีพื้นเป็นสีดำ จากนั้นก็ดูที่หน้าจอว่า มีจุดสีขาวบนหน้าจอหรือไม่ ถ้ามีก็ไม่ควรซื้อโดยเฉพาะจุดที่อยู่ตรงกลางๆ จอ ถ้าขอบจอก็ยังพอทน แต่ผู้ ผลิตบางเจ้าก็ตั้งใจผลิตจอภาพ โดยให้มีจุดเสียเพราะจะช่วยลดต้นทุนใน การผลิตให้ต่ำลงได้