ฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊คจะมีขนาดเล็กกว่าของพีซี ความเร็ว ความจุและประสิทธิภาพโดยรวม ก็ยังน้อยกว่า แต่ราคาแพงกว่า และจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถ ถอดเปลี่ยนเพื่ออัพเกรดได้ อาจแบ่งเป็น 3 แบบ ฮาร์ดดิสก์มาตรฐาน ฮาร์ดดิสก์แบบ PC Carc เสียบในสล็อต PCMCIA แบบ Type III และฮาร์ดดิสก์แบบ External เชื่อมต่อภายนอกกับพอร์ตพรินเตอร์หรือ USB