ตัวชี้หรือเมาส์ควบคุมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ อาจมีลักษณะแตกต่างกันในโน้ตบุ๊คแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ เช่น
1. Point Pad เป็นปุ่มสีแดงติดอยู่กับคีย์บอร์ด สามารถกดเพื่อเลื่อนตัวชี้ไปยังส่วนต่างๆ บนหน้าจอ
2. Touch Pad เป็นแถบสัมผัสสามารถใช้นิ้วเลื่อนไปมาบนแถบสัมผัส เพื่อเลื่อนตัวชี้ไปยังส่วน ต่างๆ ของจอภาพได้ หรือใช้การเคาะเบาๆ แทนการคลิกปุ่มซ้ายของ เมาส์
3. Track Ball คล้ายกับการจับเมาส์หงายขึ้น แล้วใช้นิ้วหมุนลูกบอล เพื่อเลื่อนตัวชี้ไปยัง ตำแหน่งต่างๆ บนจอภาพ
4. เมาส์มาตรฐาน เป็นเมาส์แบบซีเรียลหรือ PS/2 ที่ใช้กับเครื่องพีซี ก็สามารถนำมาใช้กับโน้ต บุ๊ค ซึ่งจะมีพอร์ตรองรับการเชื่อมต่ออยู่แล้ว ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะ เป็นแบบ USB มากกว่า