การ์ดขยายสำหรับพีซีจะเป็นการ์ดที่เสียบกับสล็อตแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ เครื่อง ในโน้ตบุ๊คจะใช้การ์ดในลักษณะ PC Card หรือ PCMCIA (Personal Computer Memory Card Internation Assosiation) ซึ่งมี 3 แบบ คือ
Type I เป็นพีซีการ์ดที่มีขนาด 3.3 mm. (ความหนา) ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยความจำหรือแรม สำหรับ เพิ่มให้กับโน้ตบุ๊ค
Type II เป็นพีซีการ์ดที่มีขนาด 5.0 mm. จะเป็นการ์ดโมเด็ม เน็ตเวิร์ค การ์ดเสียง การ์ด GPRS เป็นต้น
Type III เป็นพีซีการ์ดที่มีขนาด 10.5 mm เป็นฮาร์ดดิสก์
การ์ดต่างๆ จะมีขนาดเล็กประมาณนามบัตรแต่หนากว่า ส่วนราคาว่ากันที่หลักพัน