การสื่อสารหรือถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโน้ตบุ๊คกับคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นๆ ในโน้ตบุ๊คจะมีพอร์ต หรือช่องทางสื่อสารแบบต่างๆ ให้เลือกใช้หลายแบบ เช่น พอร์ตขนาน (Paralell) พอร์ตซีเรียล ฯลฯ
1. พอร์ตเหล่านี้จะอยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง ส่วนโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่บางรุ่น อาจอยู่รอบตัว ทั้ง ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
2. พอร์ตเครื่องพิมพ์
3. พอร์ต VGA สำหรับต่อจอภาพ
4. พอร์ตโมเด็ม สำหรับต่อสายโทรศัพท์
5. พอร์ต PS/2 สำหรับต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดแบบ PS/2
6. พอร์ตสำหรับต่อไมค์ หูฟัง
7. PCMCIA พอร์ตสำหรับการ์ดขยาย
8. พอร์ต S-Video สำหรับต่อออกจอทีวี
9. พอร์ตสำหรับสายเน็ตเวิร์ค
10. พอร์ต USB สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พอร์ตยูเอสบี

 

 

 

 

พอร์ต Paralell หรือ LPT หรือพอร์ตพรินเตอร์

ปกติไว้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ แสกนเนอร์ การถ่ายโอนข้อมูลด้วยสายแลบลิงค์ แต่ก็สามารถ เชื่อมต่อกับสายต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลได้ ในโน้ตบุ๊ครุ่นเก่าจะมี พอร์ตนี้ แต่รุ่นใหม่อาจไม่มี จะใช้ พอร์ต USB มากกว่า


พอร์ต Serial หรือพอร์ตอนุกรม หรือ Com1/Com2

 

สำหรับเชื่อมต่อกับเมาส์แบบซีเรียล(หัวเหลี่ยม) โมเด็มแบบต่อภายนอก สาย Hotsync สำหรับ เชื่อมต่อกับเครื่องพีดีเอ สายแลบลิงค์แบบ Serial ไว้ถ่ายโอน ข้อมูลระหว่างโน้ตบุ๊คกับโน้ตบุ๊คด้วยกัน หรือกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

 

พอร์ตแสดงผลภายนอกหรือพอร์ต VGA

ลักษณะแบบเดียวกับพอร์ตบนการ์ดจอที่ใช้ในเครื่องพีซี ไว้สำหรับนำจอภาพที่ใช้กับเครื่องพีซี มาต่อกับโน้ตบุ๊ค

พอร์ตสำหรับต่อเมาส์และคีย์บอร์แบบ PS/2

พอร์ตนี้ไว้เชื่อมต่อกับเมาส์หรือคีย์บอร์ดแบบ PS/2 เพราะการใช้เมาส์แบบ Track Ball หรือ Touch Pad ที่มากับโน้ตบุ๊ค ไม่มีทางสะดวกเหมือนกับเมาส์ มาตรฐานที่ใช้กับเครื่องพีซี ถ้าเป็น การใช้งานที่บ้านอาจซื้อหาเมาส์หรือคีย์บอร์ดมาไว้สักชุด


พอร์ต Tv-Out, S-Video

 

สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นวีดีโอ เป็นการนำสัญญาณจากโน้ตบุ๊คไปแสดงผลที่จอ ทีวี เหมาะสำหรับการบรรยายของ ครู อาจารย์ วิทยากร ดูหนัง คารา โอเกะ

พอร์ตเกี่ยวกับสัญญาณเสียง

พอร์ตเหล่านี้จะมีในเครื่องที่มีการ์ดเสียงก็จะมีช่องสำหรับต่อแจ็คหูฟัง ไมโครโฟน และไลน์อิน สำหรับนำสัญญาณเสียงเข้ามา

พอร์ตอินฟราเรด

สำหรับการสื่อสารแบบไร้สายด้วยสัญญาณอินฟราเรด ซึ่งอาจเป็นการโอนข้อมูลระหว่างโน้ตบุ๊ค ด้วยกันหรือกับเครื่องพีดีเอ หรือมือถือบางรุ่นที่มีพอร์ตนี้ หรือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางรุ่น

พอร์ต USB

พอร์ต USB หรือ Universal Serial Bus เป็นพอร์ตที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ได้หลายชนิด มีความเร็วรับส่งข้อมูลสูงกว่าพอร์ต Paralell และ Serial โน้ตบุ๊คในปัจจุบันจะมีพอร์ตนี้ เป็นพอร์ตมาตรฐาน มีอยู่ในทุกเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้พอร์ตสื่อสารแบบนี้ กันมากขึ้น เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม แสกนเนอร์ กล้องดิจิตอล ฯลฯ เพราะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า พอร์ตแบบเดิม เชื่อมต่อง่าย
พอร์ต USB ในปัจจุบันมีอยู่ 2 เวอร์ชัน คือ 1.1 และ 2.0 ความแตกต่างก็คือ ความสามารถ ในการถ่ายโอนข้อมูลจะทำได้ 12 Mbps และ 480 Mbps ตาม ลำดับ

พอร์ต IEEE 1394

เป็นพอร์ตรับส่งข้อมูลที่มีความเร็วสูง 400 Mbps สำหรับข้อมูลปริมาณมากๆ โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ จะมีพอร์ตนี้มาให้อยู่แล้ว ถ้าเป็นการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโน้ตบุ๊ค ด้วยกันเองก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นการถ่ายโอนระหว่างโน้ตบุ๊คกับพีซีก็ต้องซื้อหาอุปกรณ์มาติดตั้งบนพีซีด้วย

Bluetooth
เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไร้สาย โดยใช้คลื่นวิทยุ จะมีในโน้ตบุ๊คบางรุ่นเท่านั้น ส่วนใหญ่จะ เป็นรุ่นที่แพงขึ้นมาอีก

Wireless LAN

เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบเวิร์คแบบไร้สาย ช่วยให้เกิดความสะดวก ไม่ต้องเดินสาย เคเบิ้ลให้ยุ่งยาก สามารถเชื่อมต่อได้ แม้จะมีสิ่งกีดขวาง เช่น อยู่คน ละห้อง คนละชั้น