โน้ตบุ๊คมีแบตเตอรีในตัว ถ้าแบตเตอรีไม่หมด ก็สามารถกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องได้เลย
1. ดันแถบเลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาปลดล็อก เพื่อเปิดจอขึ้น
2. กดปุ่ม Power เปิดเครื่อง ปุ่มพาวเวอร์เปิดเครื่องในโน้ตบุ๊คแต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน แต่ก็มีสัญลักษณ์ที่พอสังเกตได้ ซึ่งค่อนข้างใช้กันเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ ไฟฟ้าส่วนใหญ่
3. เครื่องที่แบตเตอรีเสื่อมก็ต้องต่อไฟบ้าน โดยผ่านอะแดพเตอร์หรือหม้อแปลง
ถ้าเป็นการใช้งานในสถานที่ที่มีไฟฟ้า และต้องใช้โปรแกรมที่กินไฟเช่น โปรแกรมดูหนัง เล่น ไฟล์มิเดียที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ใช้โปรแกรมกราฟิค ตกแต่งภาพ โปรแกรมหรือเกม แบบสามมิติ ก็ควรต่อโน้ตบุ๊คกับไฟบ้าน เพื่อให้ทำงานเต็มกำลังเครื่อง