อุปกรณ์ที่มาประกอบกันเป็นโน้ตบุ๊ค (หรือคอมพิวเตอร์) จะไม่สามารถทำงานได้ ถ้าปราศจาก โอเอสหรือโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เมื่อเปิดเครื่อง ในครั้งแรก สุดที่ปรากฏข้อความสีขาวบนพื้นดำ จะแสดงตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าอุปกรณ์ทั้งหมดสมบูรณ์ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการทำงาน ของไบออสและจะส่ง การทำงานต่อให้โอเอส เครื่องที่ติดตั้งโอเอสแบบใดไว้ ก็จะแสดงโลโก้ของโอเอส นั้นๆ ในหน้าจอแรกที่หลังจากไบออสทำงานเสร็จแล้ว
1. หน้าจอแสดงการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของไบออส
2. โน้ตบุ๊คบางรุ่นจะแสดงโลโก้ยี่ห้อในหน้าจอแรกนี้ด้วย
3. หน้าจอแสดงโลโก้ของโอเอสหรือโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ตรงนี้สำคัญ แล้วก็เลือกซื้อหา หนังสือเกี่ยวกับโอเอสนั้นๆ มาอ่าน
4. โอเอสลินุกซ์ เป็นฟรีโปรแกรม โน้ตบุ๊คราคาประหยัด จะติดตั้งโอเอสแบบนี้
5. โอเอส Windows 98 หรือ ME จะพบในโน้ตบุ๊คมือสอง ความเร็วซีพียูไม่เกิน 500 MHz
6. โอเอส Windows XP Home, Windows XP Professional จะพบในโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ที่มี ความเร็ว 600 MHz ถึงปัจจุบัน
7. เมื่อซื้อโน้ตบุ๊ค ก็ดูรายละเอียด ถ้ามีข้อความ Microsoft Windows XP ติดที่เครื่องก็แสดง ว่าเครื่องนั้นๆ ได้รับการติดตั้ง Windows XP มาให้ด้วย ถ้าเป็นลินุกซ์ก็ สามารถลบออกได้ แล้วติดตั้ง Windows XP
เมื่อรู้ว่าโน้ตบุ๊คเครื่องนั้นๆ ได้ติดตั้งโอเอสแบบใดไว้ ก็หาหนังสือเกี่ยวกับโอเอสรุ่นนั้นๆ มา อ่าน มาศึกษาด้วยตนเอง ก็จะสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ไม่ยาก