การเปลี่ยนหรืออัพเกรดฮารฺ์ดดิสก์ เพื่อเพิ่มความจุในการจัดเก็บข้อมูล อาจทำได้หลายทาง
1. ซื้อหาฮาร์ดดิสก์แบบ PCMCIA การ์ดชนิด Type III เสียบกับสล็อต PCMCIA เป็นวิธี อัพเกรดที่ง่ายที่สุด เสียงแต่เสียบการ์ดเข้าไปก็ได้ความจุเพิ่มขึ้นมาทันที
2. ถอดฮาร์ดดิสก์ตัวเดิมในเครื่องออก แล้วติดตั้งฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ เข้าไป แต่ก็ต้องเสียเวลา ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด ไม่เหมือนแบบแรก ตัวฮาร์ดดิสก์เดิมที่ถอด ออก ก็นำไปใช้งานอะไรไม่ได้ เพราะโน้ตบุ๊คส่วนใหญ่จะติดตั้งฮาร์ดิสก์ได้ตัวเดียวเท่านั้น ก็ต้องซื้อหาเอ็กเทอร์นัลบ็อกซ์มาใช้งาน ติด ตั้งฮาร์ดดิสก์ลงไป แล้วเสียบ กับพอร์ต USB คราวนี้ก็เอาไปเสียบเครื่องไหนก็ได้ เป็นฮาร์ดิสก์ไว้เก็บ ข้อมูลแบบพกพา

วิธีการอัพเกรดฮาร์ดดิสก์
1. เปิดฝาปิดฮาร์ดดิสก์ โดยขันน็อตออก
2. ดึงฮาร์ดดิสก์ออก
3. ถอดฮาร์ดดิสก์ออกจากฝาครอบ โดยขันน็อตออกเช่นกัน
4. ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ลงไป
5. นำฮาร์ดดิสก์ไปติดตั้งที่ตัวโน้ตบุ๊คเหมือนเดิม
6. เมื่อเปิดเครื่อง ให้กดปุ่ม Pause เพื่อหยุดหน้าจอชั่วคราว แล้วใส่แผ่นซีดีสำหรับติดตั้ง Windows XP เข้าไป
7. ฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ ถ้ายังแบ่งพาร์ติชันไม่เหมาะสม ก็แบ่งให้เรียบร้อย จากนั้นก็จัดการติด ตั้งโปรแกรม Windows