บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

เตรียมไฟล์เพื่ออัพโหลดเข้าเว็บฝากไฟล์

การหาเงินจากการให้ดาวน์โหลดไฟล์ จะต้องมีที่จัดเก็บไฟล์ก่อน โดยเราจะอัพโหลดไฟล์ไปไว้ในเน็ตซึ่งก็มีผู้ให้บริการ หลายราย โดยไฟล์ที่จะส่งเข้าพื้นที่เว็บไซต์ฝากไฟล์จะรองรับหลายแบบ เช่น avi, pdf, exe, zip ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม..