แสดงตัวอย่างการฝึกแต่งเพลง แต่งทำนองด้วยกีตาร์เบื้องต้น ใส่ตัวโน้ตต่างๆ ตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ ตัวเขบ็ต เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวโน้ตกีตาร์มากยิ่งขึ้น สามารถแยกจังหวะความสั้นยาวของตัวโน้ตแต่ละตัวได้ เพื่อใช้กับเนื้อร้องที่มีความสั้นยาวต่างกันไปได้

 

ทำความเข้าใจเรื่องจังหวะกันก่อน

พื้นฐานการแต่งเพลง แต่งทำนองเบื้องต้น เราจะต้องรู้จักจังหวะกันก่อน ซึ่งจะเน้นจังหวะง่ายๆ แบบ 4/4 โดยจะใช้การเคาะเท้า สร้างจังหวะ ซึ่งจะต้องฝึกให้คล่อง 1. จังหวะการตบเท้าจะเริ่มต้นด้วย การยกปลายเท้า ตบปลายเท้าลงพื้น และ ยกปลายเท้า การทำแบบนี้ 1 ชุดจะเรียกว่า 1 จังหวะ


2. การแต่งเพลงง่ายๆ ในบทความความนี้จะใช้แบบ 4 จังหวะต่อห้อง ก็จะตบเท้า 4 ชุด พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4 แล้ววนมานับ 1 - 2 - 3 - 4 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะคล่อง 3. ระหว่างที่ตบเท้า ให้ใช้มือซ้ายกดสายบนคอกีตาร์ช่องใดก็ได้ ดีดสายไปพร้อมกับการนับ 1 - 2 - 3 -4 ให้จังหวะกดสาย ตบเท้า ตรงกัน จะให้ดีก็ต้องดีดตามตัวโน้ตเพลงนั่นเอง


4. เราจะลองฝึกกับเพลงง่ายๆ โดยใช้เพลง Happy birday ซึ่งร้องกันได้ทุกคน อยู่แล้ว

 

ฝึกตบจังหวะให้ตรงกับโน้ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดำ และตัวเขบ็ต

การฝึกในลักษณะนี้จะฝึกขั้นสูงขึ้นไปอีก เพื่อให้รู้ว่าเนื้อร้องนั้นๆ จะใช้โน้ตตัวอะไร ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม 1. มือซ้ายกดสายกีตาร์ ดีดไปพร้อมกับการฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม โดย กดสายดีดสายเมื่อนับจังหวะ 1 เท่านั้น จังหวะ 2 - 3 - 4 ไม่ต้องกด หรือจะใช้มือซ้ายเคาะโต๊ะก็ได้ตามถนัด ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความช้ามาก ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ในท่อนจบ ซึ่งนิยมลากเสียง ท่อน ร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้องท่อนจบ คำว่า you จะเป็น โน้ตตัวกลม ซึ่งมักจะนิยมลากเสียงยาวมาก ยาวจนถึงจังหวะที่ 4 กรณีเล่นกีตาร์ก็จะตีเสียงดัง หรือโซโล่เสียงยาวให้ถึงจังหวะที่ 4

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวขาว

1. มือซ้ายกดสายกีตาร์ ดีดไปพร้อมกับการฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวกลม โดย กดสายดีดสายเมื่อนับจังหวะ 1 และจังหวะ 3 เท่านั้น จังหวะ 2 และ - 4 ไม่ต้องกด ไม่ต้องดีดสาย หรือจะใช้มือซ้ายเคาะโต๊ะก็ได้ตามถนัด ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความช้ามาก ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ในท่อนจบ ซึ่งนิยมลากเสียง ท่อน ร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้องท่อนจบ คำว่า to จะเป็น โน้ตตัวชาว ซึ่งมีความยาว 2 จังหวะ เวลาร้องก็ลากเสียงให้ยาวจนถึงจังหวะที่ 4

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวดำ

1. ฝึกตบเท้าโดยทุกคร้้งที่ตบเท้าลงพื้นให้นับ 1 - 2 - 3 - 4 วนซ้ำแบบนี้ ฝึกให้คล่อง


2. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความเร็วในการร้องมากขึ้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง day - to - you จะเป็นโน้ตตัวดำ

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

1. ฝึกตบเท้าโดยเพิ่มความเร็วในการนับอีก 1 เท่าตัวต่อหนึ่งจังหวะตามภาพ 2. จากที่นับ 1 - 2 - 3 - 4 ก็นับเป็นชุด 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 3. แบ่งจังหวะการ ยกเท้า ตบเท้า ยกเท้า เป็น 2 ช่วง ยกเท้า นับ 1 ตบเท้า นับ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 ตามจังหวะที่กำลังนับ เพื่อให้ รู้ว่าได้นับถึงจังหวะใดแล้ว


4. การนับแบบนี้จะใช้ในกรณีเนื้อร้องมีความเร็วในการร้องมากขึ้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง day - to จะเป็นโน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น

 

ฝึกตบเท้าให้เข้ากับโน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

1. ฝึกตบเท้าโดยเพิ่มความเร็วในการนับอีก 4 เท่าตัวต่อหนึ่งจังหวะตามภาพ 2. จากที่นับ 1 - 2 - 3 - 4 ก็นับเป็นชุด 1-2-1-4 | 1-2-2-4 | 1-2-3-4 | 1-2-4-4 3. แบ่งจังหวะการ ยกเท้า ตบเท้า ยกเท้า เป็น 4 ช่วง แล้วนับเลขให้ลงตัว 1-2-1-4 จะไม่ใช้ 1-2-3-4 เพราะจะทำให้ไม่รู้ว่าได้นับ ถึงจังหวะใดแล้ว จึงต้องใช้ 1-2-1-4 ใช้ 1-4 เพื่อให้รู้ว่า กำลังนับถึงจังหวะที่ 1


4. การฝึกนับแบบนี้ เอาไว้ใช้กับเนื้อร้องที่มีความเร็วมากขึ้น ซึ่งจะใช้โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น ตัวอย่างเพลง สุขสันต์วันเกิด Happy birthday ท่อนร้อง Hap - py - birth - day - to - you จะมีจังหวะเร็วช้าและต้องใช้กับตัวโน้ตที่ต่างกันไป อย่างเนื้อร้อง Hap - py - จะเป็น โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

 

การใส่คอร์ดในเนื้อร้อง

การใส่คอร์ดในเนื้อหานั้น จะมีเทคนิคง่ายๆ ก็คือ การโซโล่หรือเล่นไปตามเนื้อร้องลงที่โน้ตตัวใดก็ลองใส่คอร์ดตัวนั้น เช่น - birth โน้ตตัว A ก็จับใส่ Am - you โน้ตตัว B ให้ใช้ G7 หรือ G จะใกล้เคียง - Day โน้ตตัว E ก็ใช้ Em - you โน้ตตัว D ก็ใช้ Dm - you โน้ตตัว C ก็ใช้ C

 

สรุป

เพลง Happy birthday to you น่าจะร้องกันได้ทุกคน ดังนั้นจึงสามารถใช้เพลงนี้ ฝึกการออกเสียง คำไหนออกเสียงยาว เสียงสั้น ต้องสามารถแยกแยกออกได้ เสียงร้องนั้น ตรงกับโน้ตตัวใด เช่น
1. you ท่อนจบ นิยมลากเสียงยาว ประมาณ 4 จังหวะ ก็จะตรงกับโน้ตตัวกลม
2. ท่อนร้องก่อนจะจบ เช่น to - you คำว่า to จะลากเสียงยาวเล็กน้อย ไป 2 จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวขาว
3. ท่อนร้อง day - to - you ร้องลงกับจังหวะตบเท้าลงพื้น ก็จะมีความยาว 1 จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวดำ
4. ท่อนร้อง day - to จะร้องเร็วขึ้น โดยมีความยาว เศษหนึ่งส่วนสอง จังหวะ ก็จะใช้โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น
5. ท่อนร้อง Hap - py จะร้องเร็วมากยิ่งขึ้น โดยความเร็วจะอยู่ประมาณ โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้น

ทดสอบเล่นตามโน้ตที่แต่งไว้ด้วยโปรแกรม Power Tab Editor

Power Tab Editor เป็นโปรแกรมสำหรับทำแทปสำหรับเล่นกีตาร์ ให้นำโน้ตที่ได้แต่งไว้ ไปใส่ในโปรแกรม เพื่อลองเล่นดูว่า ทำนอง ความเร็วของตัวโน้ตตรงตามที่ต้องการหรือไม่ โปรแกรมนี้ใช้งานไม่ยาก ลองกดตามช่องต่างๆ เช่น สาย 6 ช่องที่ 3 จากนั้นก็คลิกสาย 6 แล้วพิมพ์เลข 3 ลงไป ก็จะได้โน้ตตัว G สาย 6 ช่องที่ 5 ก็จะเป็นโน้ตตัว A ก่อนจะพิมพ์ตัวเลข ก็อย่าลืมคลิกเลือกตัวโน้ตด้านล่างก่อน

 

การฝึกแต่งเพลง ทำเพลง แต่งทำนอง ก็ต้องเข้าใจความสั้นยาวของจังหวะ ต้องรู้ว่าคำร้องประมาณนี้ใช้ตัวโน้ตอะไร ก็จะแต่งเพลง พร้อมทำตัวโน้ต หรือจะใส่เสียงดนตรีเข้าไป ก็ไม่ยากแล้ว เพราะรู้ว่าจะต้องใส่อะไรลงไปที่จังหวะใด ผู้เขียนแนะนำให้ใช้เพลง Happy Birth day ฝึกแต่งแปลง พร้อมดัดแปลง แต่งเติม ทำเสียงร้องให้ยาวหรือสั้น หรือเร็ว หรือยืด ฝึกให้คล่อง ก็จะแต่งเพลง ทำเพลงได้ไม่ ยาก