การตกแต่งแบบฟอร์มให้สวยงาม ส่วนใหญ่จะนิยมแทรกโลโก้ หรือวาดเส้น วาดภาพลงบนแบบฟอร์มให้ดูสวยงาม น่าใช้งาน

 

แทรกภาพโลโก้เข้ามาวางในฟอร์ม ใน Access 2007

ในที่นี้จะแทรกภาพโลโก้เข้ามา
1. คลิก Logo
2. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ
3. คลิกปุ่ม OK
4. ภาพที่ได้

5. แก้ไขภาพโดยคลิกเลือกภาพก่อน ถ้าภาพถูกเลือกจะมีจุดรอบภาพ
6. คลิกปุ่ม Properties Sheet
7. คลิก All
8. ในส่วน Size Mode คลิกเลือก Stretch เพื่อให้สามารถย่อขยายภาพได้
9. สามารถย่อ/ขยายขนาดโลโก้ได้ตามต้องการ

 

วาดกรอบสี่เหลี่ยมในฟอร์มด้วย Rectangle

1. คลิกที่ Rectangle
2. ลากเป็นกรอบสี่เหลี่ยมครอบฟิลด์ทั้งหมด
3. สามารถระบายสี สร้างเงาได้ตามต้องการ
4. ส่งภาพไปอยู่ด้านใต้ฟิลด์ โดยคลิกปุ่มขวา คลิกคำสั่ง Position>>Send to back
5. ผลที่ได้

 

วาดเส้นตรงในฟอร์มด้วย Line

1. คลิกที่ Line
2. ลากเมาส์วาดเส้นตรงในส่วน Form Header ดังตัวอย่าง
3. สามารถเลือกขนาดเส้นแบบต่างๆ ได้

 

นำภาพเข้ามาวางบนฟอร์มของ Access 2007

1. คลิกไอคอน Image
2. คลิกในส่วน Detail
3. คลิกเลือกภาพ
4. คลิกปุ่ม OK
5. ภาพจะถูกนำเข้ามา

6. จัดการย่อหรือขยายภาพ ตามต้องการ
7. ชี้ที่ภาพ คลิกขวา คลิก Send to back เพื่อส่งภาพไปอยู่ด้านหลังฟิลด์

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :