วิดีโอแนะนำการปรับแต่ง Wordpress เบื้องต้น สำหรับการสร้างร้านค้าออนไลน์เพื่อขายสินค้า Amazon เช่น การลบ Post การสร้าง Category สินค้า

 

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอสอนปรับแต่ง WordPress

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากวิดีโอ จะอธิบายการตั้งค่าเบื้องต้นให้กับ WordPress ในครั้งแรกหลังจากติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว

1. สอนการปรับแต่งส่วนต่างๆ ของ WordPress เช่น แสดงหรือซ่อน Widget ในหน้า Dashboard เปิดใช้งานเฉพาะที่จำเป็นจริงๆ

2. อธิบายการสร้างหมวดหมู่สินค้า หรือ Categories ของสินค้าที่เราต้องการขาย ซึ่งจะมีชื่อหมวดและคำอธิบายหมวดสินค้า

3. อธิบายการเปิดหรือปิดการใช้งาน Comments

4. อธิบายการตั้งค่าชื่อร้านค้า และรายละเอียดย่อๆ ของร้านค้า

5. สอนการแสดงบทความในหน้าเว็บไซต์

6. สอนการตั้งค่าขนาดภาพประกอบในเว็บไซต์ ซึ่งจะมีภาพแบบธัมเนลหรือ Featured และภาพประกอบในบทความ

7. สอนการตั้งค่าชื่อบทความหรือ Permalink