เราจะไปจัดการปรับแต่งข้อมูลส่วนตัวเช่น ใส่ภาพ เปลี่ยนชื่อและอื่นๆ ในแอพ Line
1. แตะที่ชื่อเช่น Teera
2. แตะ แก้ไขโปรฟาย

 

3. เปลี่ยนข้อมูลได้ตามต้องการ เช่น ชื่อที่แสดง สถานะ พิมพ์ลงไป เป็น ของแข็ง ของเหลซ ก๊าซ หรือระเหยไปหมดแล้ว ก็พิมพ์สถานะของเราให้คนอื่นรับรู้อาการ
4. ไปตั้งค่า ไอดีผู้ใช้ เพื่อให้คนอื่น เพิ่มเราได้ง่ายๆ
5. กรณีต้องการให้คนอื่นเพิ่มเราได้ทันที ก็ต้องเปิดใช้งาน ไอดีผู้ใช้ส่วนรวมด้วย
6. กรณีจะใช้ ไอดี ก็สามารถพิมพ์ชื่อลงไป แล้วตรวจสอบ หากผ่านไม่มีคนใช้ เราก็จะใช้งานได้