สารบัญ
บทที่ 1?? ?1
ทำความรู้จักโปรแกรม Joomla!?? ?1
หาพื้นที่ทำเว็บไซต์ ?? ?2
เช่าพื้นที่ทำเว็บไซต์?? ?2
ขอฟรีพื้นที่ที่ kmancity?? ?3
สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์?? ?3
ลงทะเบียนขอฟรีเว็บไซต์?? ?6
ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมบริการจัดการเว็บไซต์ ?? ?.10

บทที่ 2?? ?13
ดาวน์โหลด อัพโหลด ติดตั้ง Joomla!?? ?13
ลักษณะการทำงานของโปรแกรมประเภท FTP?? ?13
จัดการไฟล์ด้วย FileZilla ?? ?14
ตั้งค่าการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์?? ?14
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม FileZilla?? ?17
ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม FileZilla แบบต่างๆ?? ?18
การเข้าดูข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย FileZilla?? ?18
การสร้างไดเรคทอรีหรือโฟลเดอร์?? ?19
การเปลี่ยนชื่อไดเรคทอรีหรือชื่อไฟล์?? ?20
การเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงแฟ้มหรือ Chmod?? ?21
การลบไฟล์หรือลบไดเรคทอรี?? ?21
การอัพโหลดไฟล์จากเครื่องไปไว้ในเว็บไซต์?? ?22
การดาวน์โหลดไฟล์?? ?24
การย้ายตำแหน่งไดเรคทอรีหรือโฟลเดอร์?? ?24
การติดตั้งโปรแกรม Joomla!?? ?25
A. สร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ให้สัมพันธ์กัน?? ?25
B.? อัพโหลดไฟล์ของ Joomla! เข้าเว็บไซต์?? ?26
C. เปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงไฟล์ (Chmod)?? ?27
D. เริ่มติดตั้ง Joomla?? ?28
E: ดูหน้าตาเว็บไซต์ที่ได้?? ?33
F.? สร้างไฟล์ Redirect เพื่อเรียกใช้งานเว็บไซต์?? ?33
การยกเลิกการติดตั้ง Joomla?? ?36
ย้ายข้อมูลไปไว้ในเว็บไซต์ใหม่?? ?37
ตัวอย่างการย้ายเว็บไซต์ไปที่เว็บใหม่ด้วย Joomla Pack?? ?37
A. ดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla Pack?? ?37
B. ติดตั้งโปรแกรม Joomla Pack?? ?38
C. ตั้งค่าเบื้องต้นให้ Joomla Pack ?? ?38
D. เริ่มต้นสำรองข้อมูลในเว็บไซต์?? ?40
E. ดาวน์โหลดไฟล์สำรองลงเครื่อง?? ?40
F. อัพโหลดไฟล์สำรองไปไว้ในเว็บไซต์ใหม่?? ?41
G. สร้างฐานข้อมูล MySQL ในเว็บไซต์ใหม่?? ?43
H. เริ่มต้นติดตั้ง Joomla ในเว็บไซต์ใหม่?? ?45
I.. สำรองระบบเว็บไซต์ทดลองในเครื่องเข้าเว็บไซต์จริง?? ?47
อัพเดทเวอร์ชัน Joomla! ให้ทันสมัย ?? ?49
ดาวน์โหลดโปรแกรมอัพเดทเวอร์ชัน?? ?49
อัพโหลดไฟล์เข้าเว็บไซต์?? ?50
ดาวน์โหลดอัพโหลดไฟล์ตัวอย่างสำหรับสร้างเว็บไซต์?? ?51

บทที่ 3?? ?53
หน้าจอโปรแกรม Joomla!?? ?53
การเข้าระบบในฐานะผู้ดูแลหรือเจ้าของเว็บไซต์?? ?53
ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้าจอผู้ดูแลระบบ?? ?54
รายการคำสั่งในเมนูบาร์ ?? ?55
ควิกไอคอน (Quick Icon)?? ?55
Admin Menu รวมคำสั่งใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ?? ?57
การปรับแต่งคำสั่งใน Admin Menu?? ?57
บทที่ 4?? ?61
ตั้งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์ Joomla!?? ?61
การเข้าหน้าจอการตั้งค่าเว็บไซต์?? ?61
ตั้งค่าพื้นฐานเกี่ยวกับ? Site?? ?62
Site Settings?? ?62
Metadata Settings?? ?63
SEO Settings?? ?63
ตั้งค่าพื้นฐานเกี่ยวกับ System?? ?64
System Settings?? ?64
User Settings?? ?65
Media Settings?? ?65
Debug Settings?? ?66
Cache Settings?? ?66
Session Settings?? ?66
ตั้งค่าพื้นฐานเกี่ยวกับ server ?? ?67
Server Settings?? ?67
Local Settings?? ?67
FTP Settings?? ?67
Database Settings?? ?68
Mail Settings?? ?68

บทที่ 5 ?? ?69
ปรับแต่งโมดูล?? ?69
ตำแหน่งโมดูลในหน้าจอจูมล่า?? ?69
ดูรายชื่อโมดูลที่ใช้งานในเทมเพลทนั้นๆ ?? ?70
เปิดหรือปิดการทำงานของโมดูล?? ?72
โมดูลทั้งหมดของจูมล่า?? ?73
จัดการกับตำแหน่งของโมดูล?? ?74
ตำแหน่งสำหรับวางโมดูลทั้งหมด?? ?74
จัดตำแหน่งโมดูลในหน้าจอจูมล่า?? ?76
การเปลี่ยนชื่อโมดูล?? ?77
การลบหรือแก้ไขโมดูล Footer 'Joomla! is Free .....?? ?79
การสร้างโมดูลใหม่?? ?80
การลบโมดูล ?? ?82
สร้างโมดูลแลกลิงค์?? ?82

บทที่ 6?? ?85
เขียนบทความหรือสร้างเนื้อหาใน Joomla!?? ?85
วางแผนจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ให้เป็นหมวดหมู่?? ?85
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง?? ?85
การสร้างหมวดหมู่หลัก Section?? ?86
สร้างหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่หลัก?? ?88
การสร้างบทความลงใน Category หรือหมวดหมู่ย่อย?? ?90
การกำหนดค่าพื้นฐานให้บทความ ?? ?90
ดูผลงานที่ได้ ?? ?96
การจัดการกับบทความในลักษณะต่างๆ ?? ?102
ดูบทความที่มีอยู่?? ?102
การลบบทความ?? ?104
เรียกคืนบทความที่ถูกลบลงถังขยะ?? ?105
การแก้ไขบทความ?? ?105
การสร้างอินโทรเท็กซ์ให้บทความ?? ?106
แสดงหรือซ่อนไอคอนเครื่องพิมพ์ PDF E-mail?? ?107
การแทรกไฟล์ภาพลงในบทความ?? ?107
การแทรกภาพลงในบทความ?? ?108
แทรกตารางลงในบทความ?? ?110
การแทรกภาพลงในตาราง?? ?112
การจัดการกับข้อความในตาราง?? ?112
การสร้างลิงค์ในบทความ?? ?113
การแบ่งหน้าบทความ?? ?114
จัดการกับข้อความในลักษณะต่างๆ?? ?114
การจัดการกับย่อหน้า?? ?115
พิมพ์ตัวยก ตัวห้อย?? ?115
ใส่เลขลำดับหรือเครื่องหมายหน้าหัวข้อ?? ?116
แทรกวันที่ แทรกเวลา?? ?116
แทรกเส้นคั่นในแนวนอน?? ?117
แทรกตัวยิ้มลงในบทความ?? ?118
กำหนดวันเริ่มแสดงบทความและวันหมดอายุบทความ?? ?118
ตั้งคีย์เวิร์ดเพื่อช่วยในการค้นหาบทความ?? ?119
แก้ไขข้อความ Read more ให้เป็นภาษาไทย?? ?120
บริหารจัดการบทความเก่า หมดอายุ ในเว็บไซต์?? ?120
กำหนดให้บทความใดๆ เป็นบทความหมดอายุ?? ?120
จัดการกับบทความเก่าๆ?? ?121
การย้ายหรือก็อปปี้บทความ?? ?122

บทที่ 7?? ?123
จัดการบทความในหน้า Front Page?? ?123
จัดการกับบทความในหน้าแรก?? ?123
เลือกบทความใดๆ มาไว้ในหน้าแรก?? ?124
แสดงบทความในหน้าแรกแบบคอลัมน์?? ?124
แก้ไขคำว่า Welcome to the Front Page?? ?127
การแสดงข้อความ Newsflash ในหน้าแรก?? ?127
การสร้างข้อความแบบ Newsflash?? ?128
สร้างหมวดหมู่ของ NewFlash?? ?128
สร้างบทความแบบ Newsflash?? ?129
ปรับแต่งแก้ไขโมดูล Newsflash?? ?130
แสดงภาพแบบ Ramdon Image ในหน้าแรก?? ?131
อัพโหลดไฟล์ภาพเข้าเว็บไซต์?? ?131
สร้างบทความเก็บภาพ?? ?131
ปรับแต่งโมดูล Ramdon Image?? ?133
เลือกเมนูใดๆ มาแสดงในหน้าแรก?? ?135

บทที่ 8?? ?137
ปรับแต่ง Latest News และ Popular?? ?137
การปรับแต่ง Latest New?? ?137
เปลี่ยนชื่อ Latest เป็นชื่ออื่น?? ?138
การย้ายตำแหน่ง?? ?138
แก้ไขจำนวนบทความที่แสดงใน Latest ?? ?139
ไม่นำบทความหน้าแรกมาไว้ใน Latest News?? ?140
การปรับแต่งโมดูล Popular?? ?140
เข้าหน้าจอการปรับแต่ง Popular?? ?140
เปลี่ยนชื่อ Popular เป็นชื่ออื่น?? ?141
การย้ายตำแหน่ง?? ?142
แก้ไขจำนวนบทความที่แสดงใน Popular?? ?142
ไม่นำบทความหน้าแรกมาไว้ใน Popular?? ?142
ดูผลงานที่ได้?? ?143

บทที่ 9 ?? ?145
จัดการกับแบบสำรวจ?? ?145
การแก้ไขแบบสำรวจ?? ?145
ดูผลงานที่ได้ปรับแก้ไขแล้ว?? ?146
การสร้างแบบสำรวจใหม่ ?? ?147
ปรับแต่งโมดูลของแบบสำรวจ?? ?147
กำหนดการแสดงแบบสำรวจในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์?? ?148

บทที่ 10?? ?149
การสร้างเว็บลิงค์?? ?149
การดูเว็บลิงค์?? ?149
การแก้ไขรายการเมนู Web Links?? ?150
กำหนดค่าพื้นฐานของเว็บลิงค์?? ?151
สร้างหมวดหมู่ของเว็บลิงค์?? ?153
Web Links Category หมวดหมู่เพิ่มเติม ?? ?154
การสร้างเว็บลิงค์เพิ่มเข้าไปในหมวดหมู่?? ?154
ดูผลงานที่ได้?? ?158
การแนะนำเว็บไซต์โดยสมาชิกที่เข้าชมเว็บไซต์?? ?158
ประยุกต์ใช้เว็บลิงค์สร้างบริการดาวน์โหลดไฟล์?? ?159
การสร้างหมวดหมู่ของเว็บลิงค์?? ?159
การสร้างเว็บลิงค์เข้าไปในแต่ละหมวดหมู่?? ?159

บทที่ 11?? ?161
การสร้างแบนเนอร์โฆษณา?? ?161
ส่วนประกอบของโมดูลป้ายโฆษณา ?? ?161
ตัวอย่างการวางตำแหน่งป้ายโฆษณาในหน้าเว็บไซต์?? ?161
การสร้างรายชื่อลูกค้าที่มาลงโฆษณา?? ?162
สร้างหมวดหมู่ของป้ายโฆษณา?? ?164
ตำแหน่งที่จะวางแบนเนอร์หรือลงโฆษณา?? ?164
การสร้างหมวดหมู่ของป้ายโฆษณา?? ?165
เพิ่มรายชื่อป้ายโฆษณาเข้าไปในหมวดหมู่?? ?167
เตรียมข้อมูลของลูกค้า?? ?167
การสร้างป้ายโฆษณา?? ?168
ตั้งค่าพื้นฐานเกี่ยวกับป้ายโฆษณา?? ?169
เพิ่มชื่อป้ายโฆษณาเข้าหมวดหมู่?? ?169
วางป้ายโฆษณาลงในหน้าเว็บไซต์?? ?175
ยกเลิกการแสดงโมดูลในตำแหน่งที่จะวางป้ายโฆษณา ?? ?175
สร้างตำแหน่งเพื่อวางป้ายโฆษณา?? ?176
การแสดงโฆษณาแบบข้อความ?? ?178
ดูผลงานที่ได้?? ?181

บทที่ 12?? ?183
News Feeds นำข่าวเข้ามาแสดงที่เว็บ?? ?183
ค้นหาเว็บไซต์ที่ให้บริการนิวส์ฟีด?? ?183
Chmod โฟลเดอร์ cache เพื่อเก็บนิวส์ฟีดส์?? ?184
เปิดใช้งานโมดูล News Feed?? ?185
จัดตำแหน่งโมดูลแสดงนิวส์ฟีดส์?? ?186
สร้างเมนูเรียกใช้งาน News Feed?? ?187
การสร้างหมวดหมู่ของนิวส์ฟีด?? ?188
การสร้างรายการนิวส์ฟีดใส่เข้าไปในหมวดหมู่?? ?189
กำหนดค่าพื้นฐานของรายการนิวส์ฟีด?? ?189
เริ่มต้นสร้างนิวส์ฟีดส์?? ?190
ดูผลงานที่ได้?? ?191
Syndicate สร้างนิวส์ฟีดส์ให้คนอื่นเอาไปใช้บ้าง ?? ?192
Wrapper ดึงเว็บไซต์อื่นมาแสดงในหน้าเว็บไซต์ของเรา?? ?194

บทที่ 13?? ?197
สร้างคอนแท็คต์สำหรับการติดต่อ?? ?197
ตั้งค่าพื้นฐานของการสร้างการติดต่อ?? ?197
สร้างหมวดหมู่ของผู้มาติดต่อกับเว็บไซต์?? ?199
สร้างรายชื่อผู้มาติดต่อ?? ?200
สร้างรายการเมนูเรียกใช้การติดต่อที่สร้างไว้?? ?202
ดูผลงานที่ได้?? ?204

บทที่ 14?? ?205
บริการจัดการผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์?? ?205
ประเภทของผู้เข้าชมเว็บไซต์?? ?205
การยกเลิกไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์?? ?206
ปิดการใช้งานโมดูล Login Form?? ?206
การเปิดรับสมัครสมาชิกโดยให้ลงชื่อด้วยตนเอง?? ?207
A. เปิดใช้งานโมดูล Login Form?? ?207
B.? ตั้งค่าเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิก?? ?207
การ Activate ยืนยันการสมัครสมาชิก?? ?209
หน้าจอสมาชิกล็อกอินเข้าระบบ?? ?210
การตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าระบบของสมาชิก?? ?211
การสร้างสมาชิกเว็บไซต์โดยเจ้าของเว็บไซต์?? ?213
A. ตั้งเงื่อนไขการรับสมัคร?? ?213
B. เจ้าของเว็บไซต์สร้างรายชื่อสมาชิก?? ?214
สร้างรายชื่อสมาชิกประเภทนักเขียนประจำเว็บไซต์?? ?216
ตัวอย่างการเข้ามาเขียนบทความโดยนักเขียน?? ?216
การลบ การบล็อกสมาชิกนิสัยไม่ดี?? ?218
ปลดสมาชิกแบบฟ้าแลบ?? ?218

บทที่ 15?? ?219
บริหารจัดการผู้ดูแลเว็บไซต์?? ?219
ประเภทของผู้ดูแลระบบ?? ?219
สร้างรายชื่อผู้ดูแลเว็บไซต์มากกว่าหนึ่งคน?? ?220
ลักษณะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ดูแลระบบ?? ?221
ปรับแต่งเว็บไซต์พร้อมดูผลงานโดยผู้ดูแลระบบ?? ?222
แก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ เปลี่ยนรหัสผ่าน?? ?222
ตั้งเวลาให้อยู่ในระบบได้นานๆ ?? ?223

บทที่ 16?? ?225
Extensions ติดตั้งโปรแกรมเสริมให้ Joomla!?? ?225
ประเภทของโปรแกรมเสริม?? ?225
แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมของจูมล่า?? ?225
หมวดหมู่ของโปรแกรมเสริมที่ joomla.org?? ?226
ตัวอย่างการดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม?? ?228
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมเสริมแบบต่างๆ ?? ?229
ปัญหาการติดตั้งโปรแกรมเสริม?? ?229
การติดตั้งโปรแกรมเสริมขนาดเล็ก?? ?230
การติดตั้งโปรแกรมแสดงภาพแบบอัลบัม?? ?230
การติดตั้งโปรแกรมเสริมที่มีขนาดใหญ่?? ?237
A. อัพโหลดไฟล์เข้าเว็บไซต์?? ?237
B. เริ่มต้นติดตั้ง?? ?238
C. เปิดใช้งานโปรแกรมเสริมที่ได้ติดตั้ง?? ?239
ตรวจสอบชนิดของโปรแกรมเสริม?? ?240
การลบโปรแกรมเสริม?? ?241
ติดตั้งโปรแกรมเสริมเรียกใช้งานกระทู้ในเว็บบอร์ด phpBB?? ?242
เคาเตอร์นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์?? ?248
ติดตั้ง Joomla Comment?? ?252

บทที่ 17?? ?255
ติดตั้งและปรับแต่งเทมเพลท?? ?255
ตัวอย่างเทมเพลทแบบต่างๆ ?? ?255
ตัวอย่างการดาวน์โหลดเทมเพลท?? ?256
การติดตั้งเทมเพลท?? ?258
การเรียกใช้งาน?? ?258
การติดตั้งเทมเพลทที่มีขนาดใหญ่?? ?260
A. อัพโหลดไฟล์ต้นฉบับเทมเพลทเข้าเว็บไซต์?? ?260
B. เริ่มการติดตั้งเทมเพลท?? ?261
การลบเทมเพลท?? ?261
ปัญหาการติดตั้งเทมเพลม ?? ?262
การแก้ไขเทมเพลท?? ?262
ทำความรู้จักเทมเพลท rhuk_milkyway?? ?262
ตำแหน่งภาพประกอบของเทมเพลท?? ?263
A.? ตำแหน่งพื้นหลัง กรอบนอกสุดของหน้าจอและโลโก้?? ?263
B. ตำแหน่งปุ่มในส่วน Top?? ?264
C. ตำแหน่งกรอบของเนื้อหา whitebox?? ?265
D. ตำแหน่งเมนู Main Menu?? ?266
ดูและแก้ไขภาพประกอบแต่ละภาพ?? ?266
การแก้ไขไฟล์ต่างๆ ของเทมเพลท?? ?268
เปลี่ยน Chmod ของไฟล์ให้สามารถแก้ไขได้?? ?268
ปรับแต่งคุณสมบัติของเทมเพลท?? ?269
การแก้ไขไฟล์ index.php?? ?270
แก้ไขการเรียกใช้งานไฟล์ภาพในไฟล์ CSS?? ?271
การแก้ไขไฟล์ CSS?? ?271
ตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ template.css?? ?272
แก้ไขไฟล์? template.css?? ?276
แก้ไขไฟล์ blue.css?? ?278
แก้ไขขนาดของตัวหนังสือในหน้าจอ?? ?280
ไฟล์ blue.css ?? ?281
แก้ไข Footer 'Joomla is Free ... ?? ?282

บทที่ 18?? ?285
ใช้งาน Tools ต่างๆ?? ?285
Read Messagesอ่านข้อความ?? ?285
Write Messages การเขียนข้อความ ?? ?286
Mass Mail ส่งจดหมายหาคนหมู่มาก?? ?286
Global Check-In?? ?288
Clean Cache?? ?288

บทที่ 19?? ?289
ติดตั้ง ปรับแต่งภาษาไทยให้เว็บไซต์ Joomla!?? ?289
แหล่งดาวน์โหลดภาษาไทยสำหรับจูมล่า!?? ?289
การติดตั้งภาษาไทย?? ?289
Chmod โฟลเดอร์บางตัวก่อนติดตั้ง?? ?289
การติดตั้งภาษาไทย?? ?290
การเปลี่ยนภาษาไทยหรืออังกฤษ?? ?291
ติดตั้งตัวแปลภาษาไทยเป็นภาษาอื่นทั่วโลก?? ?293

บทที่ 20?? ?297
ปรับแต่ง แก้ไขสร้างเมนูให้คลิกเลือก?? ?297
ตำแหน่งของเมนูในจูมล่า ?? ?297
ส่วนประกอบของเมนู?? ?298
ลบ แก้ไขรายการเมนูด้วย Menu Manager?? ?299
เปิดปิดการใช้งานเฉพาะเมนูที่ต้องการ?? ?300
การเปลี่ยนชื่อเมนูหรือโมดูล ?? ?300
จัดตำแหน่งเมนูหรือโมดูล?? ?301
การแก้ไขรายการให้เลือกในเมนู?? ?302
การลบหรือปิดการใช้งานรายการย่อยใน Main Menu?? ?302
การเปลี่ยนชื่อรายการเมนู Home เป็นชื่ออื่น?? ?303
เลื่อนจัดตำแหน่งรายการเมนู?? ?303
สร้างรายการเมนูใหม่?? ?304
ย้าย ก็อปปี้รายการเมนูใน Main Menu ไป Top Menu?? ?304
การแก้ไข Top Menu?? ?305
ปิดการใช้งาน Top Menu?? ?305
การแก้ไขรายการเมนูย่อยใน Top Menu?? ?305
การจัดการกับ User Menu?? ?306
เปิด/ปิดการใช้งาน User Menu?? ?306
การแก้ไขรายการเมนูย่อยใน User Menu?? ?306
กำหนดสิทธิในการใช้งานเมนู?? ?307
สร้างเมนูเนมและรายการเมนูย่อยใหม่เฉพาะของตนเอง?? ?308
การสร้างเมนูเนม?? ?308
สร้างโมดูลเรียกใช้งานเมนูเนม ที่สร้างขึ้นมา?? ?309
ตัวอย่างการสร้างรายการเมนูแบบต่างๆ ?? ?311
Menu 1 สร้างรายการเมนูแบบ Archived Article List?? ?311
Menu 2 สร้างรายการเมนูแบบ Article Layout?? ?313
Menu 3 สร้างรายการเมนูแบบ Article Submission Layout?? ?314
Menu 4 สร้างรายการเมนูแบบ Article Category Blog Layout?? ?315
Menu 5 สร้างรายการเมนูแบบ Article Category List Layout?? ?316
Menu 6 สร้างรายการเมนูแบบ Article Front Page Blog Layout?? ?317
Menu 7 สร้างรายการเมนูแบบ Article Section Blog Layout?? ?318
Menu 8 สร้างรายการเมนูแบบ Article Section Layout?? ?319
Menu 9 สร้างรายการเมนูแบบ Contacts Contact Category Layout?? ?320
Menu 10 สร้างรายการเมนูแบบ Contacts Standard Contact Layout?? ?321
Menu 11 สร้างรายการเมนูแบบ News Feeds Category List Layout?? ?322
Menu 12 สร้างรายการเมนูแบบ News Feeds Category Layout?? ?323
Menu 13 สร้างรายการเมนูแบบ News Feeds Single Feed Layout?? ?324
Menu 14 สร้างรายการเมนูแบบ Poll Layout?? ?324
Menu 15 สร้างรายการเมนูแบบ Search?? ?325
Menu 16 สร้างรายการเมนูแบบ User Default Login Layout?? ?326
Menu 17 สร้างรายการเมนูแบบ User Default Registration Layout?? ?327
Menu 18 สร้างรายการเมนูแบบ User Default Remind?? ?328
Menu 19 สร้างรายการเมนูแบบ User Default Reset Layout?? ?328
Menu 20 สร้างรายการเมนูแบบ User Default User Layout?? ?329
Menu 21 สร้างรายการเมนูแบบ User User Form Layout?? ?330
Menu 22 สร้างรายการเมนูแบบ Web Links Category List Layout?? ?330
Menu 23 สร้างรายการเมนูแบบ Web Links Category List Layout?? ?331
Menu 24 สร้างรายการเมนูแบบ Web Links Submission Layout?? ?332
Menu 25 สร้างรายการเมนูแบบ Wrapper?? ?332
Menu 26 สร้างรายการเมนูแบบ External Link?? ?333
Menu 27 สร้างรายการเมนูแบบ Separator?? ?334
Menu 28 สร้างรายการเมนูแบบ Alias?? ?334