หน้าจอสมาชิกล็อกอินเข้าระบบใน Joomla
1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์
2. พิมพ์ username และ password
3. คลิก login เพื่อเข้าระบบ
4. หน้าจอแสดงว่าเข้าระบบแล้ว จะมีเมนูสำหรับสมาชิก
5. ชื่อของสมาชิกที่ได้เข้าระบบแล้ว ชื่อ manitk
6. ถ้าจะออกจากระบบให้คลิก ออกจากระบบหรือ Logout

ตั้งค่าเกี่ยวกับการเข้าระบบของสมาชิกใน Joomla
1. คลิก Extensions>>Module Manager
2. คลิกเลือกโมดูล Login Form

3. แก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ
Title = ชื่อโมดูลในบทก่อนๆ ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว เป็นภาษาไทย เช่น สมาชิกเข้าระบบ
Position = left หรือเลือกได้ตามต้องการ
4. ตั้งค่าใน Module Parameters
Pre-text เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงด้านบนช่อง ให้พิมพ์ Username และ Password เพื่อเข้าระบบ
Post-text เป็นข้อความให้แสดงด้านล่างช่องให้พิมพ์ Username และ Password
Login Redirection Page ระบุหน้าเว็บเพจที่ต้องการให้สมาชิกไปยังหนัานั้นๆ เมื่อมีการ เข้าระบบแล้ว ให้สร้างบทความใดๆ เช่น บทความต้อนรับสมาชิกแล้วก็อปปี้ URL มาวาง
Logout Redirection Page ระบุหน้าเว็บเพจที่ต้องการให้สมาชิกไปยังหนัานั้นๆ เมื่อมีการ ออกจากระบบแล้ว เช่น อาจให้ไปที่บทความใดบทความหนึ่ง ที่เขียนในลักษณะการกล่าวลา
Greeting แสดงข้อความยินดีที่สมาชิกได้เข้าเว็บไซต์ ปกติจะเป็น Hi! ตามด้วยชื่อสมาชิก
Name/Username กรณีที่ได้เลือกให้แสดงข้อความยินดีที่สมาชิกเข้าเว็บไซต์ ให้แสดงชื่อ ผู้ใช้หรือ Username แนะนำเลือก Name
Encrypt Login Form ใช้การเข้ารหัสป้องกันชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือไม่ ตรงนี้เซิร์ฟเวอร์ ต้องรองรับระบบ SSL จึงจะใช้งานได้
5. เสร็จแล้วคลิก Save