การติดตั้ง CaptCha ป้องกันแสปม บอทใน ViruteMart
การติดตั้งจะคล้ายกันกับการติดตั้งใน Joomla เพียงแต่การตั้งค่าบางอย่างจะต่างกัน ตัวอย่างการรับสมัครเป็นสมาชิกที่จะมี CaptCha ให้หาผลลบ ซึ่งแสปมจะทำไม่ได้ หรืออาจจะใช้ตัวอักษร แล้วให้พิมพ์ตามก็ได้
ud037

037
ตัวอย่างสมาชิกเว็บไซต์ ที่ไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากที่ใด แต่ไม่ใช่คนไทยแน่นอน ดูอีเมล์และชื่อแปลกๆ yandex.ru alexabosterm
ud028
028
การติดตั้ง
ให้ย้อนกลับไปอ่านการติดตั้งใน Joomla เพราะตัว VirtueMart จะทำงานบน Joomla อีกที การติดตั้งจึงเหมือนกัน อ่านที่บทความตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.siamebook.com/lbro/index.php?option=com_content&view=article&id=626:joomlacapture&catid=162:insidejoomla&Itemid=66


การตั้งค่าหลังการติดตั้ง
1.? ให้เข้าหน้าจอผู้ดูแลระบบของ VirtueMart คลิกผู้ดูแลระบบ
2.? คลิก จัดการ User
3.? คลิก สร้างใหม่
031

31
4.? พิมพ์ข้อมูลเพิ่มลงไป ช่อง ชนิด คลิกเลือก คล้ายตัวอย่าง
5.? ช่องหัวข้อคลิกและพิมพ์เช่น โค้ดป้องกันแสปม
6.? ช่องรายละเอียดก็พิมพ์ลงไป เช่น คล้ายตัวอย่าง
7.? ค่าอื่นๆ กำหนดตามตัวอย่าง
8.? ขนาดของฟิลด์เป็นความกว้างของช่องที่จะให้พิมพ์ข้อความ
9.? เสร็จแล้วคลิกบันทึก
032

032
10.? จะมีฟิลด์ captcha เพิ่มเข้ามา แต่อยู่ตำแหน่งแรกสุดเลย เราต้องการให้ไปอยู่ตำแหน่งสุดท้าย อาจคลิกปุ่มสามเหลี่ยมเลื่อนลงไปเรื่อยๆ
11.? หรือคลิกและพิมพ์ตัวเลขในช่อง a-z แล้วคลิกปุ่มแผ่นดิสก์เพื่อบันทึกก็ได้ พิมพ์ตัวเลขแทนตำแหน่งฟิลด์สุดท้าย ซึ่งจะเป็นฟิลด์ประมาณ 21
033

033
034

034
12.? ผลงานที่ได้ เมื่อมีคนมาสมัครเป็นสมาชิก ก็จะมี CaptCha ปรากฏขึ้นมาด้วย
037
37