ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์
เป็นข้อมูลที่ควรจะเตรียมให้เรียบร้อยก่อนเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้การจัดการ การปรับแต่งร้านค้าทำได้รวดเร็ว หรือกรณีที่ปรับแต่งเองไม่เป็น ก็เป็นการง่ายสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ ช่วยปรับแต่งร้านค้าออนไลน์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า ข้อความอธิบายเกี่ยวกับร้าน ชื่อร้าน ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า แยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ ข้อความอธิบายสรรพคุณ สินค้าแต่ละรายการ พร้อมเตรียมภาพสินค้าให้เรียบร้อย ควรมีเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า
- ข้อมูลสินค้า ชื่อ รายละเอียด ราคา
- ภาพสินค้า ถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลขนาด VGA หรือ 640 x 480 Pixels ก็พอ
- น้ำหนักสินค้า สินค้าทุกชิ้นต้องสามารถระบุน้ำหนักตัวได้ รู้น้ำหนักสินค้าก็จะช่วยคำนวณ ค่าจัดส่งสินค้าได้
3. เปิดบัญชีธนาคารให้พร้อม แนะนำของธนาคารกสิกรไทย พร้อมสมัครใช้บริการต่างๆ ที่จำเป็นให้พร้อม เช่น
- ATM ซิม ซึ่งจะสามารถทำรายการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินได้จากมือถือ
- สมัครใช้บริการธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมสมัคร K-Web Shopping Card เพื่อ ความสะดวกในการซื้อสินค้าในอินเตอร์เน็ต และนำข้อมูลไปสมัครกับระบบชำระเงิน PayPal กรณี ที่เปิดเป็นร้านค้า ขายสินค้าไปทั่วโลก การซื้อขายสินค้าในประเทศไทยเราเอง นิยมใช้การโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร แต่การค้าขายทั่วโลกจะทำผ่านระบบรับชำระเงิน PayPal แต่ถ้าไม่เน้นขายสินค้า ไปทั่วโลก ก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้
4. ข้อมูลการซื้อสินค้า วิธีการสั่งซื้อสินค้าในร้าน ลองดูร้านค้าบนอินเตอร์เน็ตที่ขายสินค้า ในแบบเดียวกันกับที่เรากำลังจะทำ เพื่อดูเป็นแนวทาง
5. ข้อมูลวิธีการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินแบบใด เตรียมให้พร้อม เช่นกัน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า การคิดค่าจัดส่งสินค้าแต่ละรายการ
7. การจดทะเบียนพานิชย์ อีเล็คทรอนิค ก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือมากขึ้น ติดต่อได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำนนทบุรี หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในแต่ ละจังหวัดของท่าน