การสร้างไฟล์ Redirect
ประโยชน์ของการสร้างไฟล์ Redirect จะช่วยให้การพิมพ์ชื่อเว็บไซต์สั้นลง เช่น
1. ชื่อเว็บไซต์ก็คือ www.kcamp.kmancity.com
2. โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของ VirtueMart จะอยู่ใน vmart
3. การเข้าเว็บไซต์ก็จะต้องพิมพ์ ชื่อเว็บไซต์/ชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ VirtueMart จะพิมพ์ ชื่อเว็บไซต์ยาวเกินไป ไม่สละสลวย
www.kcamp.kmancity.com/vmart
4. การใช้ไฟล์ redirect มาช่วยย่อ ก็จะพิมพ์สั้นๆ เฉพาะชื่อเว็บไซต์เท่านั้นเช่น
www.kcamp.kmancity.com
5. วิธีสร้าง ให้เข้าพื้นที่เก็บไซต์ของเว็บไซต์ ตัวอย่างจะใช้ FileZilla
6. เข้าไปในพื้นที่เก็บไฟล์หลักของเว็บไซต์เช่น htdocs หรือ public_html
7. ปกติในนี้จะมีไฟล์ index.html หรือ index.php หรือ index.htm ให้ดาวน์โหลดมา ไว้ในเครื่องของเรา ชี้ที่ไฟล์ คลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด
8. คลิก ดาวน์โหลดหรือ Download

9. ให้เข้าโปรแกรม Windows Explorer ไปจัดการแก้ไขไฟล์ดังกล่าว โดยชี้ที่ไฟล์ แล้ว คลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด คลิกคำสั่ง Edit หรือ Edit With>>Notepad
10. แก้ไขข้อมูลคล้ายตัวอย่าง ข้อมูลเก่าที่มีอยู่ข้างใน ให้ลบออกให้หมด แล้วพิมพ์เข้าไป ใหม่ เฉพาะบรรทัดที่ขีดเส้นใต้ ให้แก้ไขข้อมูลให้ตรงตามข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านใช้อยู่ ก็คือชื่อเว็บไซต์ และชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ของ VirtueMart จะต้องตรงกับที่ผู้อ่านใช้อยู่
http://www.kcamp.kmancity.com/ เป็นชื่อเว็บไซต์ของผู้เขียน
vmart เป็นชื่อโฟลเดอร์ที่ผู้เขียนได้เก็บไฟล์ของ VirtueMart เอาไว้

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="0;URL=http://www.kcamp.kmancity.com/vmart/">
</head>
</html>

11. เสร็จแล้วบันทึกข้อมูลหรือ Save ไว้
12. จัดการอัพโหลดกลับไปที่เดิมในพื้นที่เก็บไฟล์ในเว็บไซต์
13. ระหว่างอัพโหลดจะปรากฏกรอบข้อความถามว่า ในเว็บไซต์มีไฟล์อยู่แล้ว ก็เลือกให้ เขียนทับไปเลย Write