C. แท็ปสถานะสินค้า
กำหนดเกี่ยวกับสถานะของสินค้า เช่น มีในสต็อคเท่าไร ถ้าหมดจะสามารถผลิตแล้วนำออก มาวางขายได้เมื่อไร กำหนดคุณลักษณะของสินค้า สี หรือขนาดสินค้า เป็นต้น
สินค้าในสต็อค จำนวนสินค้าในสต็อก ระบุจำนวนน้อยสุดและมากสุดได้
จำนวนสั่งซื้อน้อยที่สุด กำหนดจำนวนสั่งซื้อสินค้าน้อยที่สุด
จำนวนสั่งซื้อมากที่สุด กำหนดจำนวนสั่งซื้อสินค้ามากที่สุด การกำหนดค่าในส่วนนี้จะนำ ไปใช้คิดเป็นส่วนลดราคา กรณีสั่งจำนวนมากน้อยได้
วันที่มีสินค้า ระบุวันที่ ที่มีสินค้าในสต็อกพร้อมจำหน่าย
เลือกรูปภาพ เลือกภาพหรือข้อความแสดงเกี่ยวกับสถานะการขายสินค้า เช่น พร้อมขาย 24 ชม. ภาพแสดงสถานะเหล่านี้สามารถอัพโหลดภาพเฉพาะตัวที่ออกแบบเองได้ โดยนำไปเก็บ ไว้ในโฟลเดอร์ /shop_image/availability
รายการพิเศษ กำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของสินค้า หรือให้เป็นสินค้าพิเศษ ถ้าเลือก สินค้านั้นๆ ก็จะถูกแสดงในส่วน Feature Product Module
คุณลักษณะ ปรับแต่งคุณสมบัติพิเศษของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกดูได้
กำหนดคุณลักษณะอื่นๆ คุณสมบัติพิเศษของสินค้าแบบกำหนดเอง เพื่อให้ลูกค้าสามารถ เลือกดูได้หลายแบบ