สร้างข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์แบบ CSV
การป้อนข้อมูลสินค้าในโปรแกรม VirtueMart จะค่อนข้างเสียเวลามาก ถ้าต้องการความ สะดวก รวดเร็ว ก็สามารถสร้างเป็นไฟล์แบบ CSV ด้วยโปรแกรม Excel แล้วเอาเข้ามาใช้ใน VirtueMart อีกที


แนะนำให้สร้างข้อมูลสินค้าสัก 2-3 รายการดูก่อน แล้วจึง Export เป็นไฟล์แบบ CSV เมื่อนำไปเปิดอ่านด้วย Excel ก็จะเห็นโครงสร้างพร้อมข้อมูลตัวอย่างที่ได้ป้อนลงไป การเพิ่มราย ชื่อสินค้าก็จะทำได้ง่าย จากนั้นจึงอิมพอร์ตหรือนำเข้ามาใน VirtueMart