เพิ่มระบบการชำระเงินของ PayPal ใน VirtueMart
สำหรับผู้ที่ค้าขายโดยเน้นการชำระเงินไปทั่วโลก ก็สามารถเพิ่มระบบชำระเงินของ PayPal ลงไปได้ และถ้าได้เลือกให้ติดตั้งข้อมูลตัวอย่างก็จะมีตัวเลือกนี้อยู่แล้ว
ทำความรู้จัก PayPaL
เพย์พาว (PayPal) เป็นระบบรับชำเงินค่าสินค้าและรับส่งเงินระหว่างประเทศ ช่วยให้เรา สามารถส่งเงินหรือรับเงินจากผู้คนได้ทั่วโลก กรณีที่เป็นการซื้อขายสินค้าก็สามารถรับชำระเงินค่า สินค้าได้ทั่วโลกเช่นกัน ร้านค้าที่ต้องการขายสินค้าไปทั่วโลก หรือผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจากทั่วโลก จะนิยมสมัครใช้บริการ เพราะเป็นช่องทางที่ช่วยให้รับส่งเงินระหว่างกันได้
ตัวระบบนี้จะไปดึงเงินในบัญชีธนาคารของผู้ที่เป็นสมาชิก PayPal มาชำระค่าสินค้า แต่เงิน ที่ชำระค่าสินค้าหรือมีผู้ส่งมาที่ PayPal ก็จะอยู่ในระบบของ PayPal ต้องทำเรื่องถอนออกมา จึง จะนำเงินออกมาใช้ได้ การถอนเงินออกมาจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การซื้อขายสินค้าในเมืองไทย จะเน้นการใช้ธนาคารเป็นตัวกลางรับชำระเงิน ข้อดีก็คือ เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด เช่น โอนเงินจากบัญชีนาย ก ไปนาย ข ธนาคารเดียวกัน เขตพื้นที่เดียวกัน (ไม่เสียค่าโอน จริงๆ เสียไปแล้ว ก็ค่าบัตร ATM ต่อปี) หรือถ้าโอนต่างธนาคารก็จะเสียตามอัตรา ที่แต่ละธนาคารกำหนด
แต่การใช้บริการผ่านตัวแทนชำระเงินเหล่านี้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นค่าธรรมเนียม ให้กับทางผู้ให้บริการ ร้านค้าที่นำเอาระบบ PayPal มาใช้ก็เผื่อให้ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้ใช้ บริการ แต่สำหรับการซื้อขายในเมืองไทย ไม่จำเป็นต้องใช้แต่อย่างใด