เปิดปิดการทำงานของเมนูใน Virtuemart
เมนูเหล่านี้จะเป็นโมดูล จึงสามารถเปิดปิดการทำงานได้
1. คลิก ส่วนขยาย>>การจัดการโมดูล
2. คลิกเครื่องหมายถูกสีเขียวด้านหลังชื่อ Top Menu เพื่อปิดการทำงาน ตัวที่เป็น x สี แดงจะเป็นโมดูลที่ถูกปิดการทำงาน