เมื่ออัพเกรด Joomla 3 เป็นรุ่นใหม่ อาจจะอัพเกรดจาก Joomla 3.4.2 เป็น 3.4.8 ก็อาจจะเจอปัญหาการแสดงผล Popular Articles บทความยอดนิยม ในส่วน Backend แสดงแต่ละบทความในแนวตั้ง ไม่แสดงรายชื่อบทความในแนวนอน

 

ตัวอย่างการแสดงผลบทความในแนวตั้ง เพียงบทความเดียวเท่านั้น ทำให้รายชื่อยาวเหยียด ต้องเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่าง หากต้องการดูรายชื่อบทความยอดนิยมทั้งหมด

 

ปกติควรจะแสดงในลักษณะนี้ แสดงรายชื่อบทความไปทีละบรรทัด ในแนวนอน รายชื่อบทความ Popular ก็จะไม่ยาวมากนัก

 

การแก้ปัญหาการแสดงผลบทความใน Popular Articles

1. เข้าระบบ Back End หรือหลังบ้านของ Joomla 3 แล้วคลิก Extensions>>Modules
2. คลิกเลือก Administrator หลังจากสร้างเสร็จแล้ว ให้เลือก Site เหมือนเดิม
3. คลิกติ๊กถูก Popular Articles เจ้าปัญหา เพื่อเลือกก่อน
4. คลิกไอคอนถังขยะ Trash เพื่อลบออกไปก่อน
5. คลิกปุ่ม New เพื่อสร้างใหม่


6. คลิกเลือกโมดูลแบบ Puplar Articles


7. ช่อง Title คลิกและพิมพ์ชื่อบทความเช่น บทความยอดนิยม หรือบทความอ่านบ่อยที่สุด
8. ในส่วน Show Title เลือก Show
9. ตำแหน่งแสดงผล คลิกเลือก cpanel
10. จำนวนบทความที่แสดง คลิกและพิมพ์ลงไป เช่น 20 บทความ
11. คลิก Save & Close เสร็จสิ้นการสร้างโมดูล Popular Articles


12. ดูผลการสร้างโมดูลใหม่ คลิก System>>Control Panel
13. ตอนนี้ก็แสดงผลถูกต้อง โดยแสดงรายชื่อบทความทีละบรรทัดในแนวนอน ดังภาพตัวอย่าง

 

ปัญหานี้ผู้เขียนเจอบ่อย ในการอัพเกรด Joomla 3 เป็นรุ่นใหม่ ท่านใดที่เจอปัญหา ก็ลองแก้ไขด้วยวิธีนี้ การแสดงบทความยอดนิยมค่อนข้างมีประโยชน์ ช่วยให้เรารู้ว่า ผู้เข้าชมเว็บไซต์สนใจเรื่องอะไร จะได้เขียนบทความเพิ่มให้ตรงตามความสนใจ

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้