บทความแสดงตัวอย่างการตั้งค่าเกี่ยวกับการใช้งาน Tags ใน Joomla 3 เช่น แสดง Tags พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหมวดหมู่หรือบทความแสดงภาพธัมเนลของบทความ เป็นต้น

วิธีการตั้งค่าการแสดงผล Tags

สำหรับการตั้งค่าการแสดงผล จะมีแค่ 2 แบบคือ แบบ Default Layout จะสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้มากกว่า และแสดงแบบ Compact Layout ซึ่งจะแสดงเฉพาะชื่อบทความเท่านั้น

การแสดงผล Tags แบบ Default Layout

1. คลิก System>>Global Configuration
2. คลิก Tags

3. ในแท็บแรกสุด Tagged Items Options จะเลือก Layout แบบ Default
4. สำหรับค่าอื่นๆ ให้ดูคำอธิบายในภาพประกอบกัน จะเข้าใจง่ายกว่า เช่น
Show tag name แสดงชื่อ Tag ของบทความ
Tag Image แสดงภาพประกอบชื่อ Tag
Tag Description แสดงรายละเอียดย่อๆ เกี่ยวกับ Tag เราจะต้องเข้าไปสร้างใน Components>>tags
Order คำสั่งจัดเรียงลำดับการแสดงบทความ เช่น แสดงตามวันที่แก้ไข วันที่สร้าง เป็นต้น
Table Headings แสดงชื่อ ในหัวคอลัมน์ กรณีเลือก การแสดง Tag แบบ Compact
Show Date ให้แสดงวันที่ กรณีเลือกแสดงแบบ Compact ให้เลือกการแสดงโดยเลือกค่า Published
Item Images แสดงภาพธัมเนลในบทความนั้นๆ ด้วย
Item description แสดงรายละเอียดย่อหน้าแรก ก่อน อ่านเพิ่มเติม หรือ Readmore ของบทความนั้น

5. คลิกแท็บ Shared Layout Options การเลือก Filter Field ให้เป็น Show จะปรากฏช่องสำหรับการค้นหาบทความ กรณีมีบทความจำนวนมาก หากเลือก Hide จะซ่อนไว้
6. Display Select จะแสดงจำนวนบทความให้เลือก ปกติจะแสดงหน้าละ 20 บทความ

7. ตัวอย่างการแสดง Tags แบบ Default เมื่อคลิกเลือก จักรยานพับได้ ใน Tags แยกตามหมวด ทางขวามือ

การแสดงผล Tags แบบ Compact

1. การแสดงแบบนี้จะเลือก Default Tagged Items Layout = Compact layout

2. ตัวอย่างการแสดงผลกรณีเลือก Default Tagged Items Layout = Compact layout เมื่อคลิกแท็ก จักรยานพับได้ ทางขวามือ

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :