บทความอธิบายวิธีการสร้างบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องหรือเกี่ยวโยงกัน สัมพันธ์กันใน Joomla 3 ...

 

การสร้างบทความโดยมีการดึงบทความประเภท Related Articles หรือบทความที่มีเนื้อสอดคล้อง เกี่ยวโยงหรือสัมพันธ์มาแสดงจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความสะดวกในการอ่าน สามารถ ติดตามบทความต่อไปได้ทันที ซึ่ง Joomla 3 ได้เตรียมคำสั่งนี้มาให้อยู่แล้ว ดูตัวอย่าง บทความเนื้อหาใกล้เคียงกันที่แสดงท้ายบทความ

 

ขั้นตอนการสร้าง Related Articles
เราไปเริ่มต้นสร้างกันเลย ซึ่งผมจะอธิบายไปตามลำดับขั้นตอนตามนี้


สร้างโมดูล Related Articles
ก่อนอื่นเราจะต้องสร้างโมดูลสำหรับดึงบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันไปแสดงก่อน
1. คลิก Extensions>>Module Manager
2. คลิก New
3. คลิกเลือก Articles - Related Articles

 

4. พิมพ์ข้อมูลลงไป Title พิมพ์ บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน
5. ตั้งค่าส่วนอื่นๆ เช่น Show Date จะแสดงวันที่ที่สร้างบทความหรือไม่ หากต้องการแสดงก็เลือก Yes
6. Maximum articles ระบุจำนวนบทความที่ต้องการดึงมาแสดง เช่น 5 บทความ
7. Show Title เลือก Show ให้แสดงหัวข้อ บทความใกล้เคียงกัน
8. ค่าอื่นๆ กำหนดตามตัวอย่าง
9. แท็ปอื่นๆ คงค่าไว้อย่างนั้นไม่ต้องไปตั้งค่าอะไร
10. คลิก Save & Close

 

สร้างบทความและกำหนด Meta Data
ก่อนอื่นเราก็สร้างบทความไปตามปกติ แต่บทความใดๆ ก็ตามที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันให้เราใส่คีย์เวิร์ด (Meta Keywords ) หรือคำที่สื่อความหมายถึงบทความนั้นๆ เพื่อจะได้ให้บทความที่มี เนื้อหาคล้ายกัน สามารถดึงไปแสดงในส่วนบทความที่สอดคล้อง เนื้อหาใกล้เคียงกันได้
1. ตัวอย่างการตั้งค่า Meta Keywords ในแต่ละบทความให้เหมือนกัน เช่น ซื้อรถมือสอง ทั้ง 3 บทความ สำหรับ Meta Keywords นี้อาจจะพิมพ์ชื่อหมวดลงไปเลยก็ได้ แต่ควรเลือกเฉพาะบท ความที่ใกล้เคียงกันจะดีกว่า โดยคลิกแท็ป Publishing แล้วจึงใส่ Meta Keywords

 

2. ที่ท้ายบทความให้พิมพ์ บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน : โดยทำเป็นตัวหนา ตัวหนังสือใหญ่กว่าปกติ ให้ดูเด่น
3. บรรทัดด้านล่าง ใส่โค้ดตามนี้

4. จากนั้นก็ Save & Close บันทึกและปิดบทความ

5. ดูผลงานที่ได้ เมื่อบทความใดถูกเปิดขึ้นมา ท้ายบทความจะมีบทความที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันถูกดึงมาแสดง ผู้อ่านก็จะสามารถติดตามอ่านเนื้อหาต่อในเว็บของเราได้

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :