วิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องของ iPhone/iPad เราสามารถแยกเอาเฉพาะเสียงมาใช้งานได้ เช่น ถ่ายวิดีโอขณะฝนตก ต้องการเสียงฝนตกเอาไว้ฟังกล่อมให้หลับเวลานอน ไม่ต้องการให้เล่นวิดีโอ เพราะจะเปลี่ยงแบตเตอรี่มากกว่าเล่นเฉพาะไฟล์เสียงอย่างเดียว

 

การแยกเสียงออกจากวิดีโอที่ถ่ายไว้ด้วย iPhone จำเป็นจะต้องติดตั้งแอปเพิ่มเติมก็คือ Dolby On ให้จัดการติดตั้งแอปนี้ใน iPhone ให้เรียบร้อยก่อน

 

ส่งวิดีโอเข้าแอป Dolby On

1. ให้เข้าแอป รูปภาพ
2. แตะเปิดวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ เช่น วิดีโอขณะฝนตก ต้องการแยกเอาแต่เสียงเอาไว้ฟังกล่อมเวลานอน
3. เมื่อแสดงวิดีโอเต็มจอแล้วให้แตะไอคอน ส่ง


4. แตะเลือกส่งเข้าแอป Dolby On

 

แยกเสียงด้วยแอป Dolby On

ในหัวข้อก่อนหน้าได้ส่งวิดีโอเข้าแอป Dolby On แล้วคราวนี้จะใช้แแอปนี้แยกเสียงออกจากวิดีโอ
1. เข้าแอป Dolby On
2. แตะไอคอนโน้ตดนตรี
3. แตะวิดีโอที่ส่งจากแอป รูปภาพ ก็คือวิดีโอฝนตก
4. แตะไอคอนส่งออก


5. แตะเลือก More Audio Apps
6. แอปจะทำการแยกเสียงออกจากวิดีโอ ให้รอสักพัก
7. แตะเลือก Save to Files นำไฟล์ไปเก็บไว้ในแอป ไฟล์ ของ iPhone


8. แตะเลือก ใน iPhone ของฉัน
9. แตะเลือกโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ เช่น song
10. หรือแตะ + สร้างโฟลเดอร์ใหม่ เพื่อเก็บไฟล์
11. จากนั้นแตะ บันทึก เป็นอันเสร็จสิ้นการแยกเสียงออกจากวิดีโอ

 

ดูไฟล์เสียงที่ได้

การดูไฟล์เสียงที่ได้แยกออกจากวิดีโอจะใช้แอป ไฟล์
1. แตะเปิดแอป ไฟล์
2. แตะ ใน iPhone ของฉัน
3. แตะโฟลเดอร์ที่ได้เก็บไฟล์ไว้ เช่น song


4. แตะเลือกไฟล์เสียงที่ได้เช่น IMG_3214 จะเป็นชื่อเดียวกับชื่อวิดีโอ
5. แตะปุ่ม เพลย์ เล่นเสียง กรณีใช้ฟังเวลานอน ก็ปิดหน้าจอได้เลย
6. แตะไอคอน ส่ง หากต้องการแชร์ให้เพื่อน เช่น ส่งทาง LINE

 

สรุป

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆ ท่านที่ต้องการแยกเสียงออกจากวิดีโอใน iPhone เอาไว้ฟังเสียงอย่างเดียว อย่างการอัดเสียงฝน เสียงกบเขียด ร้องเอาไว้ฟังกล่อมนอน