ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึงคนเก่งรุ่นลูกที่เก่งเหมือนพ่อแม่ เก่งในเรื่องเดียวกัน ลูกไม้หล่นไม่ ไกลต้น บางคนพ่อแม่เป็นดาราดัง เป็นนักแสดงที่เก่ง มีลูก ลูกก็เก่งการแสดงเหมือนกับพ่อแม่

ตัวอย่าง :

ลูกย่อมมีจะมีพ่อแม่เป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน เหมือน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น พ่อแม่ เก่งอย่างไร ลูกหลานก็เก่งเหมือนกัน เพราะยึดพ่อแม่เป็นต้นแบบ

แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นคนเก่ง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ในชีวิต แต่ลูกบางคนก็ไม่ทำตัวเป็น ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ไม่ได้เป็นคนเก่ง คนดีเหมือนพ่อแม่ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ หากพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบตามใจมากเกินไป บางคนแม้ว่าพ่อแม่จะเป็นครู แต่กลับไม่สามารถสอนลูกหลานตัวเองให้เป็นคนดีได้ แต่สอนลูกคนอื่นได้

สำหรับครอบครัวนักธุรกิจ มักจะสอนลูกหลานเรื่องการบริหารธุรกิจของตน เพื่อต่อยอดหรือให้สูบทอด จึงไม่ต้องแปลกใจ ว่าทำไมลูกหลานจึงเก่งเหมือนพ่อแม่ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ต่างจากครอบครัวทั่วไป บางครอบครัว เมื่อร่ำรวยแล้ว ลูกหลานก็ จะไม่ยอมทำอะไร เพราะพ่อแม่มีเงิน หาเลี้ยงได้ ไม่เดือดร้อน ก็จะส่งผลในอนาคต เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าลง เริ่มทำงานไม่ได้ เงิน ทองก็ย่อมจะร่อยหรอ

ลูกหลานที่มีความรู้ ความสามารถเก่งเหมือนพ่อแม่ ไม่ใช่ว่าจะเก่งมาตั้งแต่เกิด แต่มาจากการถูกอบรม สั่งสอน และการ ฝึกฝนตัวเองของคนๆ นั้นด้วย จึงจะเป็น ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น เก่งเหมือนพ่อแม่ เพราะความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ของ คนเรานั้น ไม่สามารถถ่ายทอดให้กันได้ง่ายๆ เหมือนหนังจีนกำลังภายใน อยากเป็นคนเก่ง ก็ต้องฝึกเอง ทำเอง ใครก็ช่วยไม่ได้ ดังนั้นเมื่อเห็นครอบครัวใดที่ลูกหลานเก่งเหมือนพ่อแม่ ก็อย่าอิจฉา แต่จงมองอย่างเข้าใจ ว่า ลูกหลานก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่าง หนักเช่นกัน พ่อแม่เก่งมาก ลูกหลานอยากเก่งเหมือนกัน ก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างมาก เหนื่อยมาก เช่นกัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ขว้างงูไม่พ้นคอ จัดการสิ่งอันตรายไม่พ้นตัวจนเดือดร้อน

ความหมาย : ใช้เปรียบเทียบถึงสิ่งที่ได้กระทำเป็นสิ่งที่มีอันตราย แต่ไม่ทำให้สำเร็จ อาจจะประมาทเลินเล่อ ทำให้ตัวเองต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะสิ่งนั้นย้อนกลับมาทำร้ายตัวเอง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง overspill overspilt overspilt หกล้น, ล้น, กระเด็น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำ กริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น