ความหมาย : สำนวนนี้ มักจะใช้พูดถึง คุณสมบัติของคนเราเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ บางคนเป็น พวก บัวใต้น้ำ สามารถเรียนรู้ได้เพราะความขยันของตัวเอง แต่ ต้องคอยเคี่ยวเข็ญอยู่บ้าง คอยสอนสั่งจึงจะประสบความสำเร็จ คนประเภทนี้ยังดีกว่า พวกบัวในตม ซึ่งไม่สามารถสอนสั่งอะไรได้ ไม่เอาอะไรทั้งนั้น

ตัวอย่าง :

นักเรียนบางคนเรียนไม่เก่ง ไม่ฉลาดแต่มีความขยัน และมี เพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือเคี่ยวเข็ญให้อ่าน ช่วยสอนก็สามารถเรียน จบได้ หากได้เพื่อนที่ดี

คนไม่ฉลาดแต่หากมีความขยัน หมั่นศึกษาหาความรู้ ประกอบกับมีคนให้ความช่วยเหลือช่วยสั่งสอน ช่วยเคี่ยวเข็น ก็มี โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตได้ คนกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่ม ประเภท บัวใต้น้ำ มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ เพราะยังมีความ ขยันที่อยากจะเรียนรู้

คนที่จัดอยู่ในกลุ่ม บัวใต้น้ำ สังเกตุไม่ยาก คนเหล่านี้มักจะ ชอบให้คนอื่นสอนตัวเอง จึงจะเข้าใจ แต่บางคนก็ไม่พยายามเรียน รู้เอง ต้องรอให้มีคนสอน แต่บางคนก็สามารถเรียนรู้เองได้ เพียง แต่ขี้เกียจ การคบคนประเภทนี้ อาจจะทำให้ชีวิตเสียเวลา เพราะ เรื่องบางเรื่อง ต้องสอนอย่างต่อเนื่อง เป็นปีๆ ก็ไม่เข้าใจสักที

 

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง foretell foretold foretold ทำนาย, คาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้ จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น