บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง slay slew slain ฆ่า, สังหาร ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

slay ซะเล/ slew ซะลู / slain ซะเลน / ฆ่า, สังหาร

slay slayed slayed ฆ่า, สังหาร

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He slays the snakes in the house.
คำอ่าน ฮี ซะเลสึ เดอะ สะเน่กสึ สิน เดอะ เฮ้า
คำแปล เขาฆ่า / He slays งู /the snakes ในบ้าน / in the house

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They slay the witness.
คำอ่าน เด ซะเล เดอะ วิทเนสสึ
คำแปล พวกเขาฆ่า /They slay พยาน(ผู้เห็นเหตุการณ์) / the witness

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The troops slay the enemies.
คำอ่าน เดอะ ทรูพสึ ซะเล ดิ เอ๊เนอมีสึ
คำแปล ทหารสังหาร /The troops slay ศัตรู /the enermies

 

ประโยค The murderer slays all members of the family.
คำอ่าน เดอะ เม๊อเดอเรอ ซะเลสึ ออล เมมเบอสึ ออฟ เดอะ แฟ้มิหลิ
คำแปล ฆาตรกรสังหาร /The murderer slay สมาชิกทั้งหมด /all members ในครอบครัว /of the family

 

ประโยค The foxes slay the rabbit for food.
คำอ่าน เดอะ ฟ็อกเสส ซะเล เดอะ แร๊บบิด ฟอ ฟู่ด
คำแปล เหล่าสุนัขจิ้งจอกฆ่า /The foxes slay กระต่าย / the rabbit เพื่อเป็นอาหาร /for food

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He slew the snakes in the house yesterday.
คำอ่าน ฮี ซะลู เดอะ สะเน่กสึ สิน เดอะ เฮ้า เยสสะเตอเด
คำแปล เขาฆ่า / He slew งู /the snakes ในบ้าน / in the house เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has slain the snakes in the house.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ซะเลน เดอะ สะเน่กสึ สิน เดอะ เฮ้า
คำแปล เขาได้ฆ่า / He has slain งู (หลายตัว)/the snakes ในบ้าน / in the house แล้ว มีงูเข้ามาในบ้าน และเขาก็ได้ฆ่ามันไปแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have slain the witness.
คำอ่าน เด ซะเลน เดอะ วิทเนสสึ
คำแปล พวกเขาได้ฆ่า /They have slain พยาน(ผู้เห็นเหตุการณ์) / the witness แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are slaying the murderer by hanging.
คำอ่าน เด อาร ซะเลอิง เดอะ เม๊อเดอเร่อ บาย แฮงงิง
คำแปล พวกเขากำลังฆ่าฆาตรกรด้วยการแขวนคอ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will slay the murderer by hanging.
คำอ่าน เด วิล ซะเล เดอะ เม๊อเดอเร่อ บาย แฮงงิง
คำแปล พวกเขาจะฆ่าฆาตรกรด้วยการแขวนคอ

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Lions are the highest slayer in the jungle.
คำอ่าน ไลออนสึ อาร เดอะ ไฮ้เอส ซะเล้เยอ อิน เดอะ จั๊งเกิล
คำแปล สิงโตเป็น Lions are นักฆ่าสูงสุด / the highest slayer ในป่า / in the jungle เป็นสัตว์ที่อยู่เหนือสัตว์อื่นทั้งหมดที่กินเนื้อเป็น อาหาร

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

kill / คิล /ฆ่า
destroy /ดีสสะทรอย/ สังหาร
assassinate /แอสแซสซินเนด/ฆ่าฟัน


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา รักดีย่อมได้ดี รักชั่วชอบเรื่องไม่ดีย่อมเดือดร้อน

ความหมาย : สำนวนนี้ใช้สอนในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตน หากรักดี ทำดี ชีวิตยอมประสบความเจริญ มีแต่เรื่องดีๆ หากประพฤติในสิ่งไม่ดี ก็ย่อมจะทำให้ชีวิตต้องพบแต่เรื่องเดือดร้อน รักดีหามจั่ว รัก ชั่วหามเสา จั่วนั้นมีน้ำหนักเบากว่าเสา การแบกหามเสา ย่อมหนักกว่า เปรียบได้กับการแบกหามความเดือดร้อนนั่นเองไว้กับ ตัวนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง outdraw outdrew outdrawn ถอนตัวจาก, ชักออก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำ แปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อม ยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น