ความหมาย : สำนวนนี้ใช้พูดสอน เกี่ยวกับการลงมือทำอะไรก็ตาม จะต้องหมั่นใส่ใจดูแล ติดตามผลงานอยู่เสมอ หากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำ อย่าได้ละเลย ไม่เช่นนั้นก็ยากจะประสบความสำเร็จ

ตัวอย่าง :

ลอบเป็นเครื่องมือจับปลาชนิดหนึ่ง เมื่อนำไปวางในน้ำเพื่อดักปลาแล้วต้องหมั่นไปดูแล ดักลอบต้องหมั่นกู้ เพราะหากมีปลาเข้ามาติดจะได้จับออกมาได้เสียก่อน เพราะบางทีปลาอาจจะตายหรืออาจจะมีคนอื่นมาขโมยกู้ จึงต้องใส่ใจ

การทำอะไรก็ตามหากต้องการความสำเร็จ ต้องใส่ใจดูแล ดักลอบต้องหมั่นกู้ หมั่นติดตามผลงานเป็นระยะ เพื่อดูว่าผลงานมีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด หากไม่ใส่ใจก็ยากจะประสบความสำเร็จ

พ่อสอนลูกชายให้มีนิสัยใส่ใจดูแลกับสิ่งที่ตั้งใจทำ ดักลอบให้หมั่นกู้ หมั่นดูแล เพื่อดูผลที่ได้ ติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลา อย่าละเลย เพราะไม่เพียงไม่ประสบความสำเร็จ แต่จะทำให้เสียเวลาอีกด้วย


บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

หน้าไหว้หลังหลอก คนไม่ดี ต่อหน้าดีด้วย แต่ลับหลังให้ร้าย

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้พูดถึ คนที่มีนิสัยไม่ดี กลิ้งกลอก หลอกลวง ไม่มีความจริงใจ หน้าไหว้ หลังหลอก ต่อหน้าพูดดี ยกมือไหว้นอบน้อม แต่ลับหลังกลับพูดให้ร้าย พูดให้เกิดความเสียหาย คนแบบนี้ไม่ควรคบค้าสมาคม ด้วย อ่านเพิ่มเติม..เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง shave shaved shaven โกน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น