หลังจากได้ดาวน์โหลดเว็บไซท์หรือโฮมเพจมาเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้ว เมื่อ มีเวลาว่างๆ หากต้องการเปิดขึ้นมาอ่าน ให้ปฏิบัติดังนี้
1. เข้าโปรแกรม Teleport Pro ก่อน แล้วคลิกปุ่ม Open หรือคลิกคำสั่ง File>>Open
2. คลิกที่ชื่อโปรเจคต์ไฟล์ใดๆ ที่คุณได้บันทึกไว้ เช่น siamebook.tpp แล้วคลิกปุ่ม Open
teleport-pro016.jpg

3. ไฟล์ทั้งหมดเกี่ยวกับโฮมเพจนั้นๆ จะถูกเปิดขึ้นมา
4. ในการดูข้อมูลหรือท่องอินเตอร์เน็ตแบบ Off Line ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ ที่ชื่อ Index.htm และเมื่อดับเบิ้ลคลิกแล้ว ก็จะเข้าโปรแกรม Web Browser จากตัวอย่าง โปรแกรม Internet Explorer ถูกเปิดขึ้นมา
5. ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคล้ายๆ กับการเข้าอินเตอร์เน็ตจริงๆ สามารถใช้แถบเลื่อน เพื่อ เลื่อนดูข้อมูล หรือคลิกที่ลิ้งค์ เข้าไปดูข้อมูลอื่นๆ ได้ตามต้องการ
6. เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏข้อความตามลิงค์นั้นๆ แต่ทั้งนี้หากการดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์หรือ ยังดาวน์โหลดมาไม่หมด ถ้าคลิกที่ลิงค์ ก็อาจจะปรากฏหน้าจอให้ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อจะได้ไปดูข้อมูลจริงๆ ทั้งนี้เมื่อคุณได้เชื่อมเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตแล้วก็เปิดโปรเจคต์ไฟล์นี้ขึ้นมา แล้วคลิกปุ่ม Start เพื่อดาวน์โหลดต่อก็ได้
teleporteleport-pro017.jpgt-pro015.jpg