ปกติแล้ว เมื่อมีใครส่งไฟล์มาให้เรา ไฟล์เหล่านั้นจะถูกนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\My Documents\My Recieved Files ผู้เขียนแนะนำว่าควรกำหนดให้นำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์อื่น ไดรว์ อื่น จะดีกว่า
1. คลิกแท็ป Messages
2. คลิกปุ่ม Change... ในส่วน File Transfer
3. คลิกเลือกไดรว์และโฟลเดอร์ที่ต้องการนำไฟล์ไปเก็บไว้
4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK เพื่อออก
5. ในส่วน Message Logging อาจคลิกติ๊กถูกที่ Automatically kepp a history of my conversations ... เพื่อบันทึกข้อความที่ได้สนทนากันเป็นไฟล์เก็บไว้โดยอัตโนมัติเมื่อออกจากการ สนทนา
6. ถ้าได้คลิกเลือก Automatically ... ก็ควรคลิกเลือกโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ โดยคลิกปุ่ม Change..