บทที่ 1

การใช้โปรแกรม Internet Explorer

ทำความรู้จักโปรแกรม

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม

การคลิกลิ้งค์แบบที่ 1

การคลิกลิ้งค์แบบที่ 2

การเปิด New Windows

การจัดการกับเว็บไซท์ที่ไม่สามารถดูข้อมูลได้

การดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซท

การดาวน์โหลดไฟล์ภาพ

ดูประกาศโฆษณาซื้อขายสินค้า

ดูประกาศแยกเป็นหมวดหมู่

ก็อปปี้ข้อความในประกาศเก็บไว้

ก็อปปี้ข้อมูลลงเก็บในโปรแกรม Notepad

การลงประกาศซื้อหรือขายสินค้า

การค้นหาข้อมูล

การเปิดหน้าจอใหม่หรือ New Window

การใช้งาน Favorites

การสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บรายชื่อเว็บไซท์

การเก็บรายชื่อเว็บไซท์ลงในโฟลเดอร์ที่ได้สร้างไว้

การพิมพ์ข้อมูลในเว็บไซท์ลงกระดาษ

การดูผลงานก่อนพิมพ์จริงๆ

การพิมพ์งานลงกระดาษ

การบันทึกเว็บเพจเก็บไว้

การเปิดดูเว็บเพจที่ได้บันทึกไว้

การกำหนดคุณสมบัติการใช้งานด้านต่างๆ