สารบัญ
บทที่ 1 1
ทำความรู้จักและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 1
อินเตอร์เน็ตคืออะไร 1
เตรียมตัวก่อนติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 1
ลักษณะการทำงานของอินเตอร์เน็ต 2
Server คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเครื่องอื่น 2
User ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต 2
การติดตั้งโมเด็มเข้ากับคอมพิวเตอร์ 3
การติดตั้งโมเด็มแบบ External 3
การติดตั้งโมเด็มแบบ Internal 4
การติดตั้งไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
การติดตั้งไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
ตัวอย่างแผ่นซีดีไดรเวอร์ของโมเด็ม 5
การติดตั้งไดรเวอร์บน Windows 98 หรือ ME 6
การติดตั้งไดรเวอร์โมเด็มบน Windows XP 9
การติดตั้งโปรแกรม Dial-Up Networking ใน Window 98/ME 12
โพรโตคอล TCP/IP คืออะไร 13
การติดตั้งโปรโตคอล TCP/IP ใน Windows 98/ME 13
การสร้างสคริพท์เพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเตอร์เน็ต 14
การสร้างสคริปต์ใน Windows 98/ME 15
การสร้างสคริปต์ใน Windows XP 17
การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต 22
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน Windows 98/ME 22
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน Windows XP 23
แพ็คเกจสำหรับใช้อินเตอร์เน็ตเป็นชั่วโมง 24
TA Easy วิธีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ กับ TA หรือ True 25
ใช้บริการอินเตอร์เน็ตกับร้านเน็ต 26
การใช้งานอินเตอร์เน็ตในรูปแบบอื่น 26
เชื่อมต่อผ่านไฮสปีด มือถือ 27
ลักษณะการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเตอร์เน็ต 27
ตัวอย่างการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 32

บทที่ 2 37
โปรแกรมเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต 37
ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต 38
การสำรองระบบคอมพิวเตอร์ 39
ลักษณะการก็อปปี้โปรแกรมหรือสำรองระบบ 39
ตัวอย่างการสำรองระบบแบบต่างๆ 39
การสำรองไฟล์ Registry 39
การใช้โปรแกรม System Restore ใน Windows ME และ XP 41
การใช้ Microsoft Backup 44
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows 98 44
การใช้ Microsoft Backup ใน Windows XP 46

บทที่ 3 51
ติดตั้งโปรแกรมรักษาความปลอดภัยก่อนใช้เน็ต 51
ตรวจฆ่าไวรัสด้วย Norton AntiVirus 51
ไวรัสคืออะไร 51
การติดตั้งโปรแกรม Norton AntiVirus 51
การใช้งาน LiveUpdate 56
การเข้าโปรแกรม 57
หน้าจอและส่วนประกอบต่างๆ 58
วิธีตรวจค้นหาไวรัส 59
หน้าจอเตือนเมื่อตรวจพบไวรัส 60
มีการตรวจพบไวรัสขณะกำลังใช้เครื่อง 60
มีการตรวจพบไวรัสขณะเล่นอินเตอร์เน็ต 61
การจัดการกับไฟล์ที่ตรวจพบว่าติดไวรัส 62
ตรวจฆ่าไวรัสด้วย AntiVir Guard 64
การติดตั้งโปรแกรม 64
วิธีใช้งานโปรแกรม 65
การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม 66
โทรจัน สไปร์แวร์ และโค้ดอันตราย 67
โปรแกรมป้องกัน 67

?