ข้อความเด็ดๆ รูปภาพ หรือวิดีโอโดนใจหรือชื่นชอบ การนำไปเก็บไว้ใน Keep จะค่อนข้างสะดวกเวลาต้องการเรียกใช้งาน หรือแชร์ให้คนอื่น การส่งข้อมูลเข้าไปไว้ใน line Keep ให้ปฏิบัติดังนี้

1. เข้าหน้าจอ Line Keep ก่อน แล้วคลิก + เพื่อเพิ่มไฟล์
2. คลิก เพิ่มไฟล์ ให้เลือกคำสั่งนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราเข้า Line Keep
3. คำสั่งอื่นๆ ข้อความ จะเปิดหน้าจอให้พิมพ์ข้อความ สร้างข้อความเข้าไปใน Line Keep โดยตรง
4. คำสั่ง จับภาพหน้าจอ คำสั่งนี้จะใช้ จับภาพหน้าจอ คอมพิวเตอร์ แล้วส่งเข้า Line Keep โดยตรง


5. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการเลือกหลายไฟล์ให้ คลิกเลือกไฟล์แรกก่อน กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือกไฟล์ที่ เหลือทั้งหมด
6. ครบแล้วคลิก Open จากนั้น โปรแกรมจะเริ่มอัพโหลดไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของเราเข้าไปเก็บไว้ใน Line Keep


7. ตัวอย่างไฟล์ที่ได้อัพโหลดมาไว้ใน Line Keep เรียบร้อยแล้ว

  

แชร์บทความนี้ :