วิดีโอนี้แสดงตัวอย่างการเกากีตาร์แบบต่างๆ ซึ่งเป็นเพลงที่นิยมใช้กัน หรือรูปแบบการเกาที่นิยม หากสามารถทำได้ ก็จะนำไปประยุกต์เล่นเพลงต่างๆ ได้มากมาย ทั้งเพลงเก่า เพลงใหม่

 

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ

การเล่นกีตาร์แบบเกาจะให้เสียงที่มีความไพเราะกว่าการตีคอร์ด เพียงแต่จะต้องฝึกฝนพอสมควร เพื่อให้สามารถเกาได้ดีและเล่นได้หลายรูปแบบ ในวิดีโอนี้ได้แนะนำวิธีการเกาหลายแบบ ซึ่งสามารถฝึกตามได้ไม่ยาก