วิดีโอนี้อธิบายเกี่ยวกับการตบเท้าเพื่อทำจังหวะไปพร้อมกับการดีดกีตาร์ การตีคอร์ด หรือ เกาสายกีตาร์ ให้เข้ากับจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 / ซึ่ง จังหวะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเข้าใจจังหวะ ก็จะเล่นกีตาร์ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเล่นให้เข้ากับเพลงได้ เป็นพื้นฐานสำคัญในการเล่นกีตาร์ขั้นสูงต่อไป

 

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ

จังหวะเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเครื่องดนตรีทุกชนิด รวมทั้งกีตาร์ด้วยเช่นกัน การฝึกดีดสายกีตาร์ง่ายๆ ให้ดีดให้เข้าจังหวะ โดยนับ 1 - 2 - 3 - 4 / พร้อมกับดีดสาย ให้ดีดพร้อมกับนับจังหวะ วนไปอย่างนี้ ซึ่งเพลงแต่ละเพลงจะต้องดีดโดยนับจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 จังหวะ 1 - 4 นี้ จะเรียกว่า 1 ห้อง เครื่องดนตรีทุกชิ้นที่เล่นเพลงเดียวกัน จังหวะจะต้องพร้อมกัน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นเพลง

ส่วนการฝึกเล่นกีตาร์ การดีดสายไปพร้อมกับการนับจังหวะจะช่วยให้เล่นกีตาร์เป็นเร็วขึ้น และเป็นเพลง บางคนเล่นไม่เป็นเพลง ก็จะดีดช้าบ้าง เร็ว บ้าง จังหวะไม่สม่ำเสมอ ที่จะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น เข็มนาฬิกาวินาที จะเดินเป็นจังหวะ มีระยะเท่ากัน การดีดสายกีตาร์ ตามจังหวะ 1 - 2 - 3 - 4 ก็ เช่นกัน จะต้องเป็นจังหวะ มีระยะเวลาเท่ากัน ถ้าดีดจังหวะ 1 - 2 จังหวะเท่ากัน แต่ 3 ยืดยานไปหน่อย ก็จะไม่น่าฟัง

สำหรับวิธีการฝึกตบเท้าสร้างจังหวะ อาจจะฝึกได้ให้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งแอปสร้างจังหวะลงในมือถือ แล้วฝึกตบเท้าไปพร้อมกับดีด วิธีนี้จะได้จังหวะที่สม่ำเสมอ เท่ากันหมด หากสามารถจับคอร์ดได้ ก็ให้จับคอร์ดไปทีละคอร์ด เช่น C ดีด พร้อมกับนับ 1 - 2 - 3 - 4 เปลี่ยนคอร์ด แล้วปฏิบัติแบบเดียวกัน ไม่ว่าจะดีดช้าๆ หรือ ดีดเร็ว ก็ต้องรักษาจังหวะให้สม่ำเสมอ