วิดีโอแสดงตัวอย่างการเล่นกีตาร์แบบเกา ประกอบเสียงจังหวะกลอง ที่จังหวะ 40 BPM - Simple Straight Beat ซึ่งเป็นเพลงช้า เหมาะสำหรับการเล่นเพลงที่ใช้การเกา เช่น ตัดใจไม่ลง, สาวเชียงใหม่. นึกเสียว่าสงสาร, กอดฉัน เพื่อฝึกการเล่นให้เข้ากับจังหวะ และทำความเข้าใจกับจังหวะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเล่นกีตาร์กับเครื่องดนตรีชนิดอื่น

 

การเล่นกีตาร์ในลักษณะนี้ จะต้องมีพื้นฐานในการจับคอร์ด การเกาผสมการโซโล่ คอร์ดที่ใช้จะใช้คอร์ดพื้นฐาน เช่น C, Am, Dm, Em, F, G, Am (แบบทาบ), C (แบบทาบ) ถ้าฝึกตามได้ ก็จะเล่นเพลงยากๆ แนวเพื่อชีวิตได้สบายๆ