การค้นหาภาพที่ต้องการ ซึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ พืช สินค้า หรือสิ่งของ หรือคน สัตว์ ฯลฯ ซึ่งเราไม่รู้ว่าคืออะไร หรือมีขายที่ไหน อยากจะได้ข้อมูล ก็สามารถค้นหาไม่ยากผ่าน Google Chrome โดยใช้การนำภาพไปใช้ค้นหา เพื่อให้โปรแกรมค้นหาภาพที่เหมือนกับภาพต้นฉบับที่เราใช้เพื่อค้นหานั่นเอง

 

ตัวอย่างการค้นหาภาพที่ต้องการ โดยใช้รูปภาพ

1. ก่อนอื่นให้เตรียมไฟล์ภาพที่ต้องการก่อน เพื่อใช้เป็นภาพต้นฉบับสำหรับการค้นหาภาพที่เหมือนกัน เช่น ต้นไม้หน้าตาแบบนี้ ไม่รู้ว่า ชื่ออะไร ก็สามารถใช้ภาพนี้ช่วยในการค้นหา แทนการพิมพ์ชื่อ เพราะเราไม่รู้อะไรเลย มีแต่ภาพถ่ายเท่านั้น

ค้นหาด้วยรูปภาพ1


2. ในตัวอย่างนี้จะเป็นการค้นหาในคมพิวเตอร์ ให้เข้าโปรแกรม Google Chrome แล้วคลิก Images แล้วคลิก Search by Image

ค้นหาด้วยรูปภาพ2


3. คลิกแท็ป Upload an image 4. คลิก Choose File 5. คลิกเลือกไฟล์ภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open

ค้นหาด้วยรูปภาพ4


6. ผลที่ได้ ก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ภาพที่เราต้องการ

ค้นหาด้วยรูปภาพ8

 

การค้นหาโดยใช้รูปภาพมีประโยชน์มาก เพราะบางครั้งเรามีภาพสินค้า ภาพสิ่งของ ภาพคน สัตว์ แต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร ชื่ออะไร ก็ต้องใช้วิธีนี้ ช่วยในการค้นหา