สินค้าใน amazon.com จะมีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

 • Instant Video สินค้าประเภทวิดีโอ VCD
 • Apparel & Accessories สินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 • Appliances สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • Arts, Crafts & Sewing สินค้าศิลปะ หัตถกรรม การเย็บปัก
 • Automotive สินค้ายานยนตร์
 • Baby สินค้าเด็ก
 • Beauty สินค้าด้านความงาม
 • Books สินค้าหนังสือ
 • Camera & Photo สินค้ากล้องถ่ายรูป สินค้าแสดงภาพ เก็บภาพ
 • Cell Phones & Accessories สินค้ามือถือและอุปกรณ์เสริม
 • Classical Music สินค้าดนตรีคลาสสิก
 • Computers สินค้าคอมพิวเตอร์
 • DVD สินค้า DVD
 • Electronics สินค้าอีเล็กทรอนิคส์
 • Grocery & Gourmet Food สินค้าอุปโภคบริโภค
 • Home & Garden สินค้าสำหรับบ้านและสวน
 • Health & Personal Care สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพ
 • Industrial & Scientific สินค้าอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์
 • Jewelry สินค้าเครื่องประดับ
 • Kindle Store สินค้า Kindle เครื่องอ่านอีบุ๊ค
 • Kitchen & Housewares สินค้าสำหรับครัวเรือนและใช้ในบ้าน
 • Magazine Subscriptions การสมัครสมาชิกนิตยสาร
 • Miscellaneous สินค้าผสมคละกัน
 • MP3 Downloads สินค้าเพลง MP3 หรือไฟล์ MP3 ให้ดาวน์โหลด
 • Music สินค้าประเภทเพลง
 • Musical Instruments สินค้าเครื่องดนตรี
 • Office Products สินค้าสำนักงาน
 • Pet Supplies สินค้าสัตว์เลี้ยง
 • Shoes สินค้ารองเท้า
 • Software สินค้าโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์
 • Sports & Outdoors สินค้ากีฬ่า อุปกรณ์ใช้งานกลางแจ้ง
 • Tools & Hardware สินค้าเครื่องมือเครื่องใช้
 • Toys & Games สินค้าของเล่นและเกม
 • VHS สินค้า Video Home System หรือวีดีโอแบบที่ใช้กันสมัยก่อน
 • Video Games สินค้าวิดีโอเกม
 • Watches สินค้านาฬิกา