บทความแสดงการขายสินค้าโดยเลือกสินค้าเพียงรายการเดียวเท่านั้น มาเขียนบทความเพื่อขายสินค้า amazon ในเว็บไซต์ที่สร้างด้วย Joomla 1.5
1. เข้าร้าน astore ของเรา แล้วเลือกหาสินค้าที่ต้องการนำมาทำบทความเพื่อขายสินค้า
2. จากนั้นให้อ่านวิเคราะห์สินค้า เพื่อจะได้เขียนชื่อ บทความ และย่อหน้าแรก ให้น่าคลิกไปอ่าน เพราะส่วนนี้ Google หรือ Yahoo จะเก็บไปแสดงในผลการค้นหา
3. ตัวอย่างการเขียนบทความ ห้ามใช้ของ amazon เพราะจะมีคนใช้เยอะมาก ต้องไม่ให้เหมือนใคร ให้อ่านวิเคราะห์โดยรวม ก่อนจะจับประเด็นว่าจะเขียนว่าอย่างไร


4. เข้าเว็บไซต์ Joomla ไปเขียนบทความ Title และ Alias พิมพ์ชื่อบทความลงไป
5. ชื่อ Section และ Category เลือกตามตัวอย่าง ห้ามผิดหมวด
6. ด้านล่างเป็นรายละเอียดสินค้า ย่อหน้าแรกสำคัญมาก ก็พิมพ์ลงไป ถัดจากย่อหน้าแรกให้ใส่ Read More..


7. ไปร้านค้า atore ของเรา แล้วไปก็อปปี้เนื้อหาของสินค้า จะเลือกเนื้อหาอะไรบ้างนั้น ลองค้นหาเว็บไซต์ขายสินค้าอื่นๆ เพื่อ ดูเป็นตัวอย่าง


8. ถัดจากย่อหน้าแรก ให้แทรก Read More ก่อน แล้วจึงค่อยใส่เนื้อหาบทความสินค้าลงไป แลัวจึงบันทึกบทความเก็บไว้


9. ตัวอย่างเมื่อบทความถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์

 

สำคัญมาก
การเลือกสินค้าเพื่อนำมาขายนั้นจะมีวิธีการเลือกที่ซับซ้อนและยุ่งยากวุ่นวายกว่านี้มาก เพื่อให้ได้สินค้าที่ต้องการ ไม่ใช่อยู่ๆ นึกอยากจะเอาอะไรมาขายก็ขาย แต่สิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอก็คือ ต้องการให้รู้วิธีการนำสินค้าที่ต้องการขาย มาทำเป็นบทความใน Joomla เพื่อขายสินค้า

ส่วนการเลือกสินค้าใดๆ มาขาย เมื่อได้เลือกว่าจะเอาสินค้าใดแล้ว ก็ก็อปปี้ข้อความอธิบายรายละเอียดสินค้า และภาพประกอบ มาเรียบเรียงใหม่ ให้เป็นสำนวนของเราเอง ก่อนจะนำไปทำเป็นบทความขายสินค้า