บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน in spite of / อิน สะไป๊ถึ ออฟ / ทั้งๆ ที่ เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตน เองได้

 

ความหมายของคำสันธาน in spite of

คำสันธาน in spite of / อิน สะไป๊ถึ ออฟ / ทั้งๆ ที่ เช่น เธอยังรักเขา ทั้งๆ ที่ เขาเป็นคนเจ้าชู้ คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคที่ขัด แย้งกัน อย่างประโยค เธอรักเขา และ เขาเป็นคนเจ้าชู้ ขัดแย้งกัน ควรจะเกลียดมากกว่า แต่ก็นั่นแหละ เธอเป็นคนจิตใจดี เพราะคนเจ้าชู้นั้น เหนื่อยมาก กับการต้องตามดูแลผู้หญิงตั้งหลายคน ก็ควรจะมีใครสักคนเข้าใจ และดูแลเขาบ้าง ชิมิ

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน in spite of เชื่อมคำนามแบบต่างๆ :

การใช้ในลักษณะนี้จะมีโครงสร้างประโยค In spite of + คำนาม, ประโยค หรือ ประโยค in spite of + คำนาม ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างประโยค : In spite of sickness, he has to work.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ ซิกเนสสึ ฮี แฮ่สสึ ทู เวิ่กขึ
คำแปล : ทั้งๆ ที่ / In spite of เจ็บป่วย / sickness, แต่เขาก็ต้องทำงาน /he has to work.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- sickness. ความเจ็บป่วย เป็นคำนาม
- He has to work. เขาต้องทำงาน เป็นประโยค
- In spite of sickness, he has to work. In spite of + คำนาม, ประโยค

ตัวอย่างประโยค : In spite of the rain, they go fishing.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ เดอะ เรน เด โก ฟิชชิง
คำแปล : ทั้งๆ ที่ /In spite of ฝนตก /the rain, แต่พวกเขาก็ยังไปตกปลา /they go fishing.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- the rain. ฝน เป็น คำนาม
- They go fishing. พวกเขาไปตกปลา เป็นประโยค
- In spite of the rain, they go fishing.

ตัวอย่างประโยค : In spite of the old age, he works everyday.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ ดิ โอล เอ้กจึ ฮี เวิกสึ เอ๊ฟวะหริเด
คำแปล : ทั้งๆ ที่ In spite of อายุมาก หรือ วัยชรา แล้ว the old age, แต่เขาก็ทำงานทุกวัน /he works everyday.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- the old age. วัยชรา
- He works everyday.
- In spite of the old age, he works everyday.

ตัวอย่างประโยค : In spite of the cold weather, she eats ice cream everyday.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ เดอะ โคล เว้ทเต่อะ ชี อิ้ดสึ ไอ๊สึ ครีม เอ๊ฟวะหริเด
คำแปล : In spite of the cold weather, she eats ice cream everyday.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- the cold weather. อากาศหนาว คำนาม
- She eats ice cream everyday. เธอกินไอศครีมทุกวัน
- In spite of the cold weather, she eats ice cream everyday.

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน in spite of เชื่อมวลีแบบต่างๆ :

การใช้ในลักษณะนี้จะมีโครงสร้างประโยค In spite of + วลี, ประโยค หรือ ประโยค in spite of + วลี โดยวลีจะเป็นกลุ่มคำ ที่ยังไม่เป็น ประโยคที่สมบูรณ์ โดยขาดประธาน ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างประโยค : They always quarrel in spite of loving each other.
คำอ่าน :เด ออลเวสึ ค้อรอล อิน สะไป๊ถึ ออฟ เลิฟวิง อีชฉุ อ๊อเต่อะ
คำแปล : พวกเขามักจะทะเลาะกันอยู่เสมอ /They always quarrel ทั้งๆ ที่ /in spite of รักกันก็ตาม /loving each other.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- They always quarrel. พวกเขาทะเลาะกันอยู่เสมอ
- loving each other. รักกัน เป็นวลี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะขาดประธาน
- They always quarrel in spite of loving each other.


ตัวอย่างประโยค : She loves him in spite of being the masher.
คำอ่าน :ชี เลิฟสึ ฮิม อิน สะไป๊ถึ ออฟ บีอิ่ง เดอะ แม้ชเฉ่อะ
คำแปล : เธอรักเขา /She loves him ทั้งๆ ที่ /in spite of เป็นคนเจ้าชู้ /being the masher.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She loves him. เธอรักเขา
- being the masher. เป็นคนเจ้าชู้ เป็นวลี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะขาดประธาน
- She loves him in spite of being the masher.

ตัวอย่างประโยค : In spite of just having breakfast, I feel hungry.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ จัสสะถึ แฮ่ฟฝึ เบร๊กฟัสสะถึ, ไอ ฟีล ฮั้งกะหริ
คำแปล : ทั้งๆ ที่ / In spite of เพิ่งจะทานอาหารเช้า /just having breakfast, แต่ฉันก็รู้สึกหิว /I feel hungry.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- just having breakfast. เพิ่งจะทานอาหารเช้า เป็นวลี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะขาดประธาน
- I feel hungry. ฉันรู้สึกหิว
- In spite of just having breakfast, I feel hungry.

ตัวอย่างประโยค : In spite of being honest, she left him.
คำอ่าน : อิน สะไป๊ถึ ออฟ บีอิ่ง ออนเนสสะถึ, ชี เล่ฟฟะถึ ฮิม
คำแปล : ทั้งๆ ที่ /In spite of เป็นคนซื่อสัตย์ /being honest, แต่เธอก็ทิ้งเขาไป /she left him.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- being honest. เป็นคนซื่อสัตย์ เป็นวลี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะขาดประธาน
- She left him. เธอทิ้งเขาไป
- In spite of being honest, she left him.

ตัวอย่างประโยค : He earns the money by himself in spite of being a student.
คำอ่าน : ฮี เอินสึ เดอะ มั้นหนี่ บาย ฮิมเซ้ลฝึ อิน สะไป๊ถึ ออฟ บีอิ่ง อะ สะติ๊วเดน
คำแปล : เขาหาเงิน /He earns the money ด้วยตัวเอง / by himself ทั้งๆ ที่ /in spite of เป็นนักเรียน /being a student.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He earns the money by himself. เขาหาเงินด้วยตัวเอง
- being a student. เป็นนักเรียน เป็นวลี ไม่ใช่ประโยคที่สมบูรณ์ เพราะขาดประธาน
- He earns the money by himself in spite of being a student.