บทความแสดงตัวอย่างการใช้คำสันธาน for / ฟอร / เพราะว่า เชื่อมประโยค หรือ แต่งประโยค ภาษาอังกฤษแบบต่างๆ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่านคำแปล และคำอธิบาย เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงสร้างประโยคของตนเองได้

 

ความหมายของคำสันธาน for

คำสันธาน for / ฟอร / เพราะว่า, เพราะ, ด้วยว่า เช่น เขาเสียใจมาก ด้วยว่า/เพราะว่า สุนัขของเขาตาย คำสันธานนี้ใช้เชื่อมข้อความ หรือ ประโยคแบบเป็นเหตุเป็นผลกัน

 

ตัวอย่างการใช้คำสันธาน for เชื่อมประโยคแบบต่างๆ :

ตัวอย่างประโยค : His house doesn't have any pets, for his wife doesn't like them.
คำอ่าน : ฮิส เฮ้าสึ ดาสซึน แฮ่บฝึ แอนหนิ เพ่ดสึ ฟอร ฮิส ไว้ฝึ ดาสซึน ไล้ขึ เด็ม
คำแปล : บ้านของเขา His house ไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆ / doesn't have any pets, เพราะว่า/ for ภรรยาของเขา/ his wife ไม่ชอบพวกมัน doesn't like them.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- His house doesn't have any pets. บ้านของเขาไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆ
- His wife doesn't like them. ภรรยาของเขาไม่ชอบพวกมัน
- His house doesn't have any pets, for his wife doesn't like them.

 

ตัวอย่างประโยค : She had an accident yesterday, for she drove very fast.
คำอ่าน : ชี แฮ่ด แอน แอ๊กซิเดนถึ เยสสะเตอเด ฟอร ชี โดร๊ฟฝึ เว้หริ ฟาดสะถึ
คำแปล : เธอประสบอุบัติเหตุ/She had an accident เมื่อวานนี้/yesterday, เพราะว่า/for เธอขับรถ/she drove เร็วมาก/very fast.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She had an accident yesterday. เธอประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนี้
- She drove very fast. เธอขับรถเร็วมาก
- She had an accident yesterday, for she drove very fast.

 

ตัวอย่างประโยค : She forsook him, for he is disabled.
คำอ่าน : ชี ฟอรซู้ก ฮิม ฟอร ฮี อิส ดิสสึ เอ๊ เบิ่ล
คำแปล : เธอทอดทิ้งเขา /She forsook him, เพราะว่า/for เขาเป็นคนพิการ/he is disabled.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She forsook him. เธอทอดทิ้งเขา
- He is disabled. เขาเป็นคนพิการ
- She forsook him, for he is disabled.

 

ตัวอย่างประโยค : You and I have to go to bed early, for we have a meeting tomorrow.
คำอ่าน : ยู แอน ไอ แฮ่บฝึ ทู โก ทู เบ้ด เอ๊อหลิ ฟอร วี แฮ่บฝึ อะ มี้ดดิง ทูโมโรว
คำแปล : คุณและผม/You and I ต้องเข้านอน/have to go to bed เร็ว/early, เพราะว่า/for เรามีประชุม/ we have a meeting พรุ่งนี้/tomorrow.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- You and I have to go to bed early. คุณและผมต้องเข้านอนเร็ว.
- We have a meeting tomorrow. เรามีประชุมพรุ่งนี้
- You and I have to go to bed early, for we have a meeting tomorrow.

 

ตัวอย่างประโยค : He works hard, for he needs more money.
คำอ่าน : ฮี เวิกสึ ฮาด ฟอร ฮี นี้ดสึ มอร มันหนิ
คำแปล : เขาทำงานหนัก/He works hard, เพราะว่า/for เขาต้องการหรือเขาจำเป็นต้องใช้ /he needs เงินมากขึ้น/more money.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- He works hard. เขาทำงานหนัก
- He needs more money. เขาต้องการเงินมากขึ้น
- He works hard, for he needs more money.

 

ตัวอย่างประโยค : She lost the job, for she is lazy.
คำอ่าน : ชี ล้อดสะถึ เดอะ จ้อบ ฟอร ชี อิส เล้ซี
คำแปล : เธอตกงาน/She lost the job, เพราะว่า/for เธอขี้เกียจ หรือเป็นคนขี้เกียจ /she is lazy.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She lost the job. เธอตกงาน
- She is lazy. เธอเป็นคนขี้เกียจ
- She lost the job, for she is lazy.

 

ตัวอย่างประโยค : She hates him, for he is dishonest.
คำอ่าน : ชี เฮดสึ ฮิม ฟอร ฮี อีสสึ ดิสสึออนเนดสะถึ
คำแปล : She hates him, for he is dishonest.
คำอธิบายเพิ่มเติม :
- She hates him. เธอเกลียดเขา
- He is dishonest. เขาเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์
- She hates him, for he is dishonest.