บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์แสดงการอุทาน เช่น What a good idea! ช่างเป็นความคิดที่ดีอะไรเช่นนี้ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์แสดงการอุทาน

คำคุณศัพท์ที่แสดงการอุทาน เน้นคำนามนั้นๆ เช่น เมื่อเห็นใครมีความคิดในการแก้ปัญหาที่ดีมาก ก็อาจอุทานออกมาว่า ช่างเป็นความคิดที่ดีอะไรเช่นนี้ หรือเจอรถสวยงาม ก็อาจจะอุทานว่า รถสวยอะไรอย่างนี้ ตัวอย่างคำคุณศัพท์อุทานแบบต่างๆ

1. What + a/ an + คำคุณศัพท์ + คำนาม + ! หรือ What + a / an + คำคุณศัพท์ เช่น What a bad boy! bad เป็นคำคุณศัพท์ boy เป็นคำนาม
What a bad boy! / วอด อะ แบ๊ด บอย / เด็กเฮี่ยอะไรว่ะ! หรือ ช่างเป็นเด็กที่ไม่ดีอะไรเช่นนี้
what a good idea! / วอด อะ กู๊ด ไอเดีย / เป็นความคิดที่ดี! อะไรเช่นนี้
What a good car! / วอด อะ กู๊ด คาร / เป็นรถที่ดี! อะไรอย่างนี้ ช่างเป็นรถที่ดีจริงๆ 
What a cute puppy! / วอด อะ กู๊ด พั้บปี่ / ลูกหมาอะไรน่ารักอย่างนี้
What a beautiful day / วอด อะ บิวตีฟูล เด/ ช่างเป็นวันที่สวยงามอะไรอย่างนี้
What a wonderful place! / วอด อะ วั้นเดอฟูล เพลส / ช่างเป็นสถานที่ที่สวยงาม
What a good job! / วอด อะ กู๊ด จ้อบ / ช่างเป็นงานที่ดี
What a good luck! / วอด อะ กู๊ด ลั้กขึ / ช่างเป็นอะไรที่โชคดี
What a terrible! / วอด อะ เทริเบิ่ล / เป็นอะไรที่แย่มาก แย่มาก / terrible เป็นคำคุณศัพท์

 

2. What a หรือ an + คำนาม ตัวอย่าง What a char! /คำว่า charm เป็นคำนาม เสน่ห์ ความยั่วยวนใจ
What an idea! / วอด แอน ไอเดีย / ช่างเป็นความคิด! (ที่ไม่ได้เรื่อง ที่ไม่ดี ไม่เข้าท่า แย่)
What a blessing! / วอด อะ เบลสซิง / ช่างเป็นคำอวยพรที่ดี
What a foolishness! / วอด อะ ฟูลลิชชะเนสสึ / ช่างเป็นอะไรที่โง่เง่า!
What a charm! / วอด อะ ชาม / ช่างมีเสน่ห์จริง

 

3. What + a / an + คำคุณศัพท์ + ประธาน + กริยา + ! เช่น What a beautiful car it is! /beautiful เป็นคำคุณศัพท์ car คำนาม it ประธาน และ is กริยา
What a happy kid she is! / วอด อะ แฮ้ปปี คิด ชี อิส / เธอช่างเป็นเด็กที่มีความสุขอะไรเช่นนี้ หรือ เธอเป็นเด็กที่มีความสุขจริงๆ
What a beautiful car it is! / วอด อะ บิวตีฟูล คาร อิท อิส / ช่างเป็นรถที่สวยอะไรอย่างนี้ หรือ รถอะไรสวยอย่างนี้
What a bad boy he is! / วอด อะ แบ๊ด บอย ฮี อิส / ช่างเป็นเด็กที่เลวอะไรอย่างนี้
What a charming woman she is! / วอด อะ ชามมิง วูแมน ชี อิส / ช่างเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อะไรเช่นนี้
What a terrible house it is! / วอด อะ เท้ ริเบิ่ล เฮ้าสึ อิด อิส / ช่างเป็นบ้านที่น่ากลัวจริงๆ
what a clever dog it is! / วอด อะ เคล้บ เวอ ด้อก อิด อิส / ช่างเป็นสุนัขที่ฉลาดจริงๆ


4. How + คำคุณศัพท์ +! เช่น How terrible! คำว่า terrible เป็นคำคุณศัพท์
How beautiful! / ฮาว บิวตีฟูล / สวยอะไรอย่างนี้
How bad! / ฮาว แบ้ด / แย่อะไรอย่างนี้
How cute! / ฮาว คิวถึ / น่ารักอะไรอย่างนี้
How terrible! / ฮาว เท้ ริเบิ่ล / แย่มาก ร้ายแรงอะไรอย่างนี้

การใช้คำอุทานจะพูดขึ้นมา โดยตามแต่สถานการณ์ ที่ผู้พูดประสบ และอยากจะพูดออกมา ไม่ว่าจะดี หรือ ไม่ดี