บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง relearn relearnt relearnt เรียนซ้ำอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

relearn รีเลิน / relearned รีเลินถึ / relearned รีเลินถึ / เรียนซ้ำอีกครั้ง ในสิ่งที่เคยเรียนไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ ลืม ต้อง relearn กลับไป เรียนอีกครั้ง

relearn รีเลิน / relearnt รีเลินถึ / relearnt รีเลินถึ / เรียนซ้ำอีกครั้ง ใช้ได้ 2 แบบ ตามแต่จะชอบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He relearns English vocabulary each day.
คำอ่าน ฮี รีเลินสึ อิงลิซ โวแค่บบิวลารี อีชฉุ เด
คำแปล เขาเรียนซ้ำอีกครั้ง/He relearns ท่องศัพท์ภาษาอังกฤษ /English vocabulary ในแต่ละวัน /each day ต้องเรียนซ้ำอีกครั้งในแต่ละวัน ไม่เช่นนั้นก็จะลืม ประธานเอกพจน์ He, She, It กริยาต้องเติม s เช่น learns

 

ประโยค They relearn the basic English conversation.
คำอ่าน เด รีเลิน เดอะ เบสิก อิงลิช คอนเวอเซชัน
คำแปล พวกเขาเรียน /They relearn พื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ/the basic English conversation อีกครั้ง (เคยเรียนมาก่อนหน้าแล้ว ต้องเรียนซ้ำ)

 

ประโยค She relearns knitting.
คำอ่าน ชี รีเลินสึ นิ้ดติง
คำแปล หล่อนเรียนการถักไหมพรมอีกครั้ง เคยเรียนไปแล้ว ลืม ต้องกลับมาเรียนอีก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They relearnt the basic English conversation.
คำอ่าน เด รีเลินถึ เดอะ เบสิก อิงลิช คอนเวอเซชัน
คำแปล พวกเขาเรียน /They relearnt พื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ/the basic English conversation อีกครั้ง (เคยเรียนมาก่อนหน้าแล้ว ต้องเรียนซ้ำ) พูดถึงเรื่องในอดีตกริยาเปลี่ยนเป็น relearnt

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had relearnt the basic English conversation.
คำอ่าน เด แฮ่ด รีเลินถึ เดอะ เบสิก อิงลิช คอนเวอเซชัน
คำแปล พวกเขาได้เรียน /They had relearnt พื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ/the basic English conversation อีกครั้ง (เคยเรียนมาก่อน หน้าแล้ว ต้องเรียนซ้ำ )

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are relearning the basic English conversation.
คำอ่าน เด อาร รีเลินนิง เดอะ เบสิก อิงลิช คอนเวอเซชัน
คำแปล พวกเขากำลังเรียน /They are relearning พื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ /the basic English conversation อีกครั้ง (เคยเรียนมา ก่อนหน้าแล้ว ต้องเรียนซ้ำ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่)

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will relearn the basic English conversation next week.
คำอ่าน เด วิล รีเลิน เดอะ เบสิก อิงลิช คอนเวอเซชัน เน็กสะ วี่กขึ
คำแปล พวกเขาจะเรียน /They will relearn พื้นฐานการสนทนาภาษาอังกฤษ/the basic English conversation อีกครั้ง (เคยเรียนมาก่อน หน้าแล้ว ต้องเรียนซ้ำ จะเริ่มเรียนอาทิตย์หน้า)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

learn /เลิน/เรียนรู้ เรียน ศึกษา