บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง hurt hurt hurt ทำร้าย, ทำให้เจ็บ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

hurt เฮิ่ด / hurt เฮิ่ด / hurt เฮิ่ด / ทำร้าย, ทำให้เจ็บ, เจ็บใจ, ชอกช้ำ, ช้ำชอก, รวดร้าว, ระกำใจ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He hurts the boy.
คำอ่าน ฮี เฮิ่ดสะ เดอะ บอย
คำแปล เขา/He ทำร้าย/ hurts เด็กผู้ชาย/the boy

 

ประโยค I'm broken heart. She hurts me.
คำอ่าน อาม โบร๊กเกน ฮ่าด. ชี เฮิ๊ดสะ มี
คำแปล ฉัน อกหัก / I'm broken heart. . หล่อนทำให้ฉันชอกช้ำ/She hurts me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She hurt me.
คำอ่าน ชี เฮิ่ด มี
คำแปล หล่อน ทำร้ายฉัน หรือ ทำให้ฉันต้องเจ็บช้ำใจ

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค They have been hurt by the accident.
คำอ่าน เด แฮฟ บีน เฮิ่ด บาย ดิ แอ็คซิเดนถึ
คำแปล พวกเขา ได้รับบาดเจ็บ/have been hurt จากอุบัติเหตุ/by the accident

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค You are hurting me.
คำอ่าน ยู อา เฮิ๊ดติง มี
คำแปล คุณ กำลังทำร้าย/are hurting ฉัน/ me

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค You should be away from him because he will hurt you.
คำอ่าน ยู ชู้ด บี อะเว ฟรอม ฮิม บีคอส ฮี วิล เฮิ๊ด ยู
คำแปล คุณ ควรอยู่ให้ห่าง/should be away จากเขา/from him เพราะว่า/because เขา จะทำร้ายคุณ/ will hurt you.

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He pretends happy to mask a hurt from broken heart.
คำอ่าน ฮี พรีเท้นสึ แฮพปิ ทู มาสกะ เฮิ่ด ฟรอม โบร๊กเกน ฮ่าด
คำแปล เขา แสร้งทำเป็นมีความสุข/pretends happy เพื่อปกปิด/ to mask ความเจ็บปวด/a hurt จากการอกหักผิดหวัง / from broken heart (เมื่อพบว่า ผู้หญิงที่ชอบมีคนรักแล้ว)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

slight / สะไลถึ / น้อยใจ
be provoked / บี โปรโว้คถึ / เจ็บใจ
wound /วืนเอนถึ / บอบช้ำ
be bruised / บี บรูสเส็ด / ชอกช้ำ
contuse / แคนทูสสึ / ช้ำชอก
sick at heart / ซิ๊ก แกด ฮ่าด / ชอกช้ำระกำใจ
be painful / บี เพน ฟูล/ เจ็บปวด รวดร้าว