แทรกภาพเข้ามาในตารางใน Dreamweaver CS3
จะเป็นการนำภาพเข้ามาวางในเซลล์ใดๆ ในตาราง
1. แทรกตารางเข้ามาก่อน Rows=5, Columns=1 แล้วคลิกเซลล์หรือช่องที่ต้องการวางภาพ
2. คลิกเมนู Insert>>Image แล้วคลิกเลือกภาพตามต้องการ
3. การจัดภาพในตาราง ให้คลิกด้านหลังภาพหรือคลิกที่ตัวภาพ
4. คลิกเลือกคำสั่งจัดภาพชิดซ้าย กลาง ขวา ในเครื่องมือ Properties

5. ชี้ลูกศรที่แถวที่ 2 แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์
6. คลิกเลือกคำสั่ง Split Cell
7. กำหนดค่าดังตัวอย่าง แล้วคลิก OK

8. พิมพ์ข้อความ แทรกภาพเข้ามาในช่องหรือเซลล์ดังตัวอย่าง
9. จัดตำแหน่งไว้ตรงกลาง
10. พิมพ์ข้อความอื่นๆ ลงไป