เมาส์เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลหรือสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ให้เป็น ซึ่งการสอนมือใหม่หรือผู้สูงวัยที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน อาจจะไม่ง่าย เพราะหลงๆ ลืมๆ บ้าง ถ้ามีคนแบบนี้ใกล้ตัว วิดีโอนี้ก็น่าจะช่วยได้ หากสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ก็จะช่วยให้คนเหล่านี้เข้าถึงข้อมูลดีๆ ที่มีอยู่มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะผู้สูงวัย จะได้รู้วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองเช่น ดูวิดีโอ Youtube เล่น Facebook ค้นหาข้อมูล ดูภาพ....

 

สรุปเนื้อหาจากวิดีโอ

การใช้เมาส์จะมีหลายวิธีด้วยกันที่จะต้องฝึกให้คล่อง เช่น
1. การคลิกปุ่มซ้ายของเมาส์ กดแล้วปล่อยทันที หรือแตะเบาๆ แล้วปล่อย อย่าค้างนิ้วไว้ จะเป็นการเลือก เมื่อถูกเลือกอาจะปรากฏกรอบโดยรอบ หรือมีจุดโดยรอบ ไอคอนหรือวัตถุบนหน้าจอที่ถูกคลิกเลือก
2. การคลิกปุ่มขวาของเมาส์ ปฏิบัติแบบเดียวกัน แตะแล้วปล่อยทันที จะเป็นการเรียกคำสั่งลัด แสดงคำสั่งลัด ชี้ที่ว่างๆ แล้วคลิกปุ่มซ้าย ก็จะหายไป
3. การกดปุ่มซ็ายค้างไว้ เพื่อแล้วเคลื่อนหรือลากเมาส์ออก เพื่อย้ายตำแหน่งวัตถุที่ได้เลือก
4. การดับเบิ้ลคลิก จะเป็นการกดปุ่มซ้าย คลิกปุ่มซ้ายของเรา เร็วๆ 2 ครั้งติดกัน เพื่อเปิดโปรแกรม เข้าโปรแกรม