การตั้งค่าส่วน อื่นๆ จะตั้งค่าเกี่ยวกับเครื่องมือเขียนบล็อก การฟีดข้อมูลของเว็บไซต์ไปใช้ การใช้งานลิงก์ชื่อเรื่อง การตั้งค่าเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ และตั้งค่าโค้ด Google Analytics

1. เครื่องมือเขียนบล็อก ตั้งค่าเกี่ยวกับเครื่องมือช่วยเขียนบล็อกหรือช่วยทำบทความ เช่น นำบทความจากภายนอกเข้ามาโพสต์เป็นบทความ หรือส่งออกบทความในบล็อกไปสำรองเก็บไว้ เผื่อบล็อกโดนแบนโดนลบ และคำสั่ง ลบบล็อก เมื่อไม่ต้องการใช้งานบล็อกนี้อีกต่อไปแล้ว


2. ฟีดข้อมูลของไซต์ อนุญาตให้ใช้ฟีดข้อมูลบล็อก เลือก เต็ม เพื่อจัดส่งเนื้อหาทั้งหมดของโพสต์ของคุณ เลือก จนถึงตัวคั่นการข้าม เพื่อแสดงเนื้อหาของโพสต์ทั้งหมดก่อนตัวคั่นการข้าม เลือก สั้น เพื่อจัดส่งเนื้อหาประมาณเท่ากับอักขระ 400 ตัวแรก ถ้าคุณเลือก ไม่มี บล็อกของคุณจะไม่มีการจัดส่งและเนื้อหาจะไม่มีการจัดทำดัชนีโดย Google ค้นบล็อก


3. URL การเปลี่ยนเส้นทางฟีดข้อมูลของบทความ If you have burned your post feed with FeedBurner, or used another service to process your feed, enter the full feed URL here. Blogger will redirect all post feed traffic to this address. Leave this blank for no redirection.


4. ส่วนท้ายฟีดของบทความ เพิ่มข้อความท้ายฟีด เช่น ใส่ชื่อเว็บของเรา ในท้ายฟีด


5. เปิดใช้งานลิงก์ชื่อเรื่องและลิงก์แบบ ตัวเลือกลิงก์ชื่อเรื่องและลิงก์แนบ ส่วนนี้จะเพิ่มตัวเลือกลิงก์ชื่อเรื่องและลิงก์แนบลงในโปรแกรมแก้ไขโพสต์ ลิงก์ชื่อเรื่องช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า URL ที่กำหนดเองสำหรับชื่อบทความของคุณ ลิงก์แนบจะใช้ในการทำพ็อดคาสต์ หรือ MP3 และเนื้อหาอื่นๆ ในโพสต์ที่สามารถเล่นในฟีดข้อมูลอย่าง RSS และ Atom


6. OpenID URL ของ OpenID OpenID คุณสามารถใช้ OpenID URL เพื่อเข้าสู่ไซต์อื่นๆ ที่ใช้งาน OpenID นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ OpenID สามารถโพสต์ความคิดเห็นในบล็อกของคุณ โดยปรับการตั้งค่าความคิดเห็นของคุณ


7. เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าเว็บบล็อกมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ พวก 18+ ให้เลือกใช่ หากไม่มีก็เลือกไม่ หรือไม่


8. Google Analytics รหัสพื้นที่เว็บของ Analytics การเพิ่ม Google Analytics เพื่อติดตามดูว่าผู้ชมเข้าใช้บล็อกอย่างไรบ้าง


9. เมื่อได้ทำการตั้งค่าส่วนต่างๆของบล็อกไปแล้ว ให้คลิกบันทึกการตั้งค่า ด้านบน

 

การตั้งค่าต่างๆ นั้น อาจจะตั้งค่าเฉพาะที่จำเป็นๆ ก็พอ เพราะค่าที่กำหนดไว้ ส่วนใหญ่ก็ตรงกับการใช้งานอยู่แล้ว

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :