เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับภาษา โซนเวลา รูปแบบของวันที่ที่แสดงส่วนหัวของบทความ ในบล็อกของเรา รูปแบบของวันที่และเวลาในส่วนแสดงความคิดเห็น

1. ภาษา กำหนดภาษาที่ต้องการ เช่น ภาษา ไทย


2. เปิดการใช้งานถอดเสียง เป็นการเพิ่มปุ่มในแถบเครื่องมือบล็อกเพื่อช่วยแปลงคำจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่น


3. การจัดการรูปแบบ โซนเวลา ตั้งค่าโซนเวลาของคุณ ของบล็อก


* 4. รูปแบบส่วนหัวของวันที่ กำหนดรูปแบบของวันที่จะปรากฏบนบทความหรือโพสต์ในบล็ฮก แนะนำให้ใช้แบบสั้นที่สุด ยาวเกินไปเวลา Google เข้ามาเก็บข้อมูล จะไม่ดี


5. รูปแบบเวลา กำหนดการแสดงเวลา ตั้งค่ารูปแบบการแสดงเวลา


6. รูปแบบเวลาประทับของความคิดเห็น รูปแบบของวันที่และเวลา ที่จะแสดงในส่วนของ การแสดงความคิดเห็น เลือกได้ตามต้องการ


7. เมื่อได้ทำการตั้งค่าส่วนต่างๆของบล็อกไปแล้ว ให้คลิกบันทึกการตั้งค่า ด้านบน

 

อ่านก่อนจะตั้งค่าต่างๆ

สำหรับการตั้งค่ามีรายละเอียดค่อนข้างมาก อาจจะดูเฉพาะหัวข้อที่ผู้เขียนทำเครื่องหมาย * ไว้ แล้วปรับแต่งแค่นั้นก็พอ เพราะค่าอื่นๆ ก็เหมาะสมกับการใช้งานบล็อกอยู่แล้ว เช่น * 1. ชื่อ แสดงชื่อบล็อก ....

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :